Info

Toegepaste gedragsanalise (ABA)

Toegepaste gedragsanalise (ABA)

Wat is Toegepaste gedragsanalise (ABA)?

Toegepaste gedragsanalise (ABA) is 'n benadering tot begrip en verandering van gedrag. Dit is nie 'n spesifieke terapie self nie, maar 'n reeks verskillende strategieë en tegnieke wat gebruik kan word om mense met outisme-spektrumversteuring (ASD) nuwe vaardighede te leer en hul moeilike gedrag te verminder.

As ABA-tegnieke gebruik word by jong kinders met ASD, word dit dikwels vroeë intensiewe gedragsintervensie (EIBI) genoem.

Vir wie is Toegepaste gedragsanalise (ABA) gebruik?

Toegepaste gedragsanalise (ABA) onderrigtegnieke kan gebruik word vir alle kinders met outisme spektrum versteuring (ASD) of kinders met ander ontwikkelingsgestremdhede.

Waarvoor word Toegepaste gedragsanalise (ABA) gebruik?

Die toegepaste gedragsanalise-benadering (ABA) en die tegnieke daarvan kan gebruik word om kinders met outisme-spektrumversteuring (ASD) te help om hul sosiale vaardighede, selfversorgingsvaardighede, kommunikasievaardighede, speelvaardighede en die vermoë om hul eie gedrag te bestuur, te verbeter. Dit kan ook help om moeilike gedrag soos onoplettendheid, aggressie en skree te verminder.

Waar kom Toegepaste gedragsanalise (ABA) vandaan?

Toegepaste gedragsanalise (ABA) is gebaseer op leerteorie, afkomstig van die veld van gedragsielkunde. Die eerste studie wat gekyk het na die gebruik van ABA-tegnieke by jong kinders met outisme-spektrumversteuring (ASD), is in 1987 deur dr. Ivar Lovaas aan die Universiteit van Kalifornië in Los Angeles (UCLA) gepubliseer. Daar was 'n langdurige opvolg studie deur dr John McEachin aan UCLA, wat in 1993 gepubliseer is.

Wat is die idee agter Toegepaste gedragsanalise (ABA)?

Die belangrikste idees agter Toegepaste gedragsanalise (ABA) is dat:

  • menslike gedrag word beïnvloed deur gebeure of stimuli in die omgewing
  • gedrag wat gevolg word deur positiewe gevolge, sal waarskynlik weer gebeur.

ABA gebruik hierdie idees om kinders met outisme spektrum versteuring (ASD) te leer om nuwe en toepaslike gedrag te leer. Dit word gedoen deur positiewe gevolge vir gepaste gedrag te gee en nie vir problematiese gedrag nie. As 'n kind byvoorbeeld wys op 'n teddie wat sy wil hê, kan haar ouers dit opvolg met 'n positiewe gevolg soos om die teddie vir haar te gee. Dit maak dit waarskynliker dat die kind die gedrag in die toekoms sal herhaal.

Wat behels Toegepaste gedragsanalise (ABA)?

Programme gebaseer op Toegepaste gedragsanalise (ABA) behels in die algemeen:

  • assessering van die huidige vaardighede en probleme van 'n kind
  • stel doelstellings en doelstellings - byvoorbeeld leer hoe om hallo te sê
  • die ontwerp en implementering van 'n program wat die 'teiken'-vaardigheid leer
  • om die 'teiken'-vaardigheid te meet om te sien of die program werk
  • die program self te evalueer en veranderings aan te bring waar nodig.

ABA kan fokus op 'n spesifieke probleem, soos skree in die supermark, of dit kan terselfdertyd breër werk op 'n verskeidenheid ontwikkelingsareas, soos kommunikasie, selfversorging en speelvaardighede.

Kinders met outisme-spektrumversteuring (ASD) in ABA-programme word nuwe vaardighede aangeleer met behulp van 'n verskeidenheid onderwystegnieke, wat diskrete proefopleiding en toevallige onderrig kan insluit. Programme kan ook alledaagse interaksies gebruik as geleenthede vir kinders om te leer. Kinders kry baie geleenthede om nuwe vaardighede in te oefen. Namate hulle vaardighede aanleer, word verdere vaardighede by hul programme gevoeg. Met verloop van tyd word vaardighede gekombineer tot ingewikkelde gedrag, soos om gesprekke te voer, saam te werk met ander, of te leer deur na ander te kyk.

Afhangend van die behoeftes van kinders, kan die toegepaste gedragsanalise (ABA) ingrypings een na een, in 'n kleingroepformaat in 'n sentrum, tuis of in die gemeenskap, afgelewer word.

Daar is baie verskillende style van ABA, wat wissel van baie gestruktureerd en styf tot meer buigsaam. Daar is intervensieprogramme vir handelsmerke wat gebruik maak van ABA-beginsels, insluitend die Lovaas-program.

Ander programme wat op die beginsels van ABA gebaseer is, sluit in die Douglass-ontwikkelingsgestremdheidsentrumprogram en die Princeton Child Development Institute-program.

Alhoewel intervensies gebaseer op ABA tydsintensief kan wees, het navorsing getoon dat hierdie intensiteit van kritieke belang is vir hul sukses. ABA in die vroeë kinderjare behoort meer as 20 uur per week van intervensie te behels.

Kosteoorwegings

Die koste van ABA-gebaseerde intervensies wissel afhangend van hoeveel uur per week programme behels, of programme een tot een of groep gebaseer is, en hoeveel toesig daarby betrokke is.

Werk Toegepaste gedragsanalise (ABA)?

Toegepaste gedragsanalise (ABA) is 'n effektiewe benadering vir die onderrig van 'n verskeidenheid vaardighede aan kinders met outisme spektrum versteuring (ASD). Kwaliteitsnavorsing toon dat dit positiewe gevolge het vir die gedrag van kinders met ASD.

Gegewe die variasie in die toepassing van ABA, moet u egter die uitkomste van spesifieke programme nagaan om die sukses daarvan te beoordeel.

Wie beoefen Toegepaste gedragsanalise (ABA)?

Verskeie professionele persone bied toegepaste gedragsanalise (ABA) aan. Programme moet 'n ervare ABA-praktisyn insluit wat toesig hou oor die intervensieprogram, sowel as personeel wat direk met u kind werk. Hierdie personeel word soms gedragsterapeute of gedragintervensioniste genoem.

Praktisyns het nie formele kwalifikasies nodig om ABA-terapie in Australië te beoefen nie. Maar daar is 'n internasionale sertifiseringsraad - die gedragsanalis-sertifiseringsraad - wat praktisyns erken as bestuursgesertifiseerde gedragsanaliste. Hierdie akkreditasie word wyd in die Verenigde State gebruik, maar dit is nog nie die nasionale standaard van akkreditasie in Australië nie.

Dit is 'n goeie idee om die kwalifikasies en ervaring van enige aanbieders waarin u belangstel, in ag te neem.

Onderwysers, ouers, sielkundiges en ander verwante gesondheidswerkers kan almal ABA-tegnieke en -strategieë gebruik sodra hulle opgelei is deur iemand met die nodige kundigheid.

Oueronderrig, opleiding, ondersteuning en betrokkenheid

As u kind in 'n ABA-program is, speel u 'n aktiewe rol in u kind se program. U werk saam met die ABA-praktisyn om u leerdoelwitte van u kind te ontwikkel en te prioritiseer. ABA-beoefenaars bied ouers en ondersteuning aan ouers, broers en susters en uitgebreide familie.

Waar kan u 'n ABA-praktisyn vind?

U huisdokter of een van die ander professionele persone wat met u kind werk, kan u help om 'n aanbieder te vind. U kan ook met u NDIA-beplanner, NDIS-maat vir vroeë kinderjare of NDIS-plaaslike koördinasievennoot praat, as u een het.

U kan die gedragsontledersertifiseringsraad besoek om geakkrediteerde praktisyns te vind.

Daar is baie behandelings vir outisme spektrum versteuring (ASD). Dit wissel van dié gebaseer op gedrag en ontwikkeling tot dié wat gebaseer is op medisyne of alternatiewe terapie. Ons artikel oor soorte intervensies vir kinders met ASD neem u deur die hoofbehandelings, sodat u die opsies van u kind beter kan verstaan.