Info

Diskrete Trial Training (DTT)

Diskrete Trial Training (DTT)

Wat is diskrete proefopleiding?

Diskrete Trial Training (DTT) is nie 'n terapie op sigself nie, maar 'n onderwystegniek wat gebruik word in sommige terapieë met outisme-spektrumversteuring (ASD).

DTT is gebaseer op die teorie van toegepaste gedragsanalise (ABA). Dit behels die afbreek van vaardighede na hul mees basiese gedeeltes en om die vaardighede stap vir stap aan kinders te leer. Alle prestasies word beloon, wat kinders aanmoedig om te leer.

DTT word soms 'Diskrete Trial Teaching' genoem, en word dikwels gebruik as deel van 'n breë ABA-gebaseerde benadering.

Vir wie is diskrete proefopleiding?

Diskrete Trial Training (DTT) word tipies gebruik by kinders met outisme spektrum versteuring (ASD) tussen die ouderdom van 2-6 jaar, maar dit kan saam met mense van enige ouderdom gebruik word.

Waarvoor word Diskrete Trial Training gebruik?

Diskrete Trial Training (DTT) word gebruik om baie nuwe vaardighede aan te leer vir kinders met outisme spektrum versteuring (ASD). Hierdie vaardighede wissel van baie eenvoudig tot meer ingewikkeld, afhangende van die spesifieke behoeftes van kinders. DTT kan byvoorbeeld gebruik word om te onderrig:

  • spraak- en taalvaardighede, soos dié wat nodig is om 'n gesprek te voer
  • vaardighede wat nodig is vir gebaretaal of kommunikasietoestelle
  • daaglikse lewensvaardighede soos aantrek, gebruik van gereedskap en die volgende instruksies
  • skryfvaardighede.

Omdat dit werk om gedrag te verander, kan DTT ook gebruik word om ouers te leer hoe om moeilike gedrag van kinders te bestuur.

Waar kom Diskrete Trial Training vandaan?

Discrete Trial Training (DTT) is 'n onderwystegniek wat afkomstig is van Toegepaste gedragsanalise (ABA). Dit het sy oorsprong in 'leerteorie' wat in die vroeë 1900's ontwikkel is. Die leerteorie dui aan dat die manier waarop mense in enige gegewe situasie optree, grootliks bepaal word deur hul vorige ervarings van soortgelyke situasies.

As behandeling vir outisme-spektrumversteuring (ASD), word DTT tipies geassosieer met die Lovaas-program, wat in die 1960's ontwikkel is met DTT as 'n sentrale komponent.

Wat is die idee agter Discrete Trial Training?

Diskrete Trial Training (DTT) is gebaseer op die idee dat u enige gedrag of vaardighede kan leer deur die vaardigheid in kleiner stappe te verdeel, wat dit makliker maak om te bemeester.

DTT gebruik herhaling, sodat kinders baie geleenthede het om nuwe vaardighede aan te leer en in te oefen. DTT gebruik belonings om kinders aan te moedig om nuwe vaardighede aan te leer en te gebruik. Dit is gebaseer op die idee dat gedrag wat beloon word meer gereeld sal voorkom, terwyl gedrag wat nie beloon word nie, minder gereeld sal plaasvind.

Die DTT-tegniek pas kinders met outisme-spektrumversteuring (ASD) beter as tradisionele onderrigmetodes.

Wat behels diskrete proefopleiding?

Diskrete Trial Training (DTT) behels die gebruik van 'n basiese prosedure om 'n nuwe vaardigheid of gedrag te leer en dit te herhaal totdat kinders leer.

Die prosedure behels die gee van 'n instruksie soos 'Pick up the cup'. Indien nodig, volg u die opdrag met 'n fisieke of mondelinge aanwysing soos om na die beker te wys. U beloon sukses met lof en iets waarvan die kind hou.

DTT kan 'n baie tyd-intensiewe benadering tot leer en verandering van gedrag wees. Dit kan baie ure per dag behels. Afhangend van die spesifieke doelwitte van kinders, kan DTT etlike jare duur.

Die vlak van ouerbetrokkenheid wissel afhangend van die program of diens wat die DTT-benadering gebruik.

Die tydsverbintenis wat vir DTT benodig word, hang af van die tipe program waarin dit gebruik word, asook die spesifieke behoeftes van kinders. Alhoewel hierdie tegniek baie tyd kan neem, het navorsing getoon dat hierdie intensiteit van kritieke belang is vir die sukses daarvan.

Kosteoorwegings

Die koste van Diskrete Trial Training (DTT) hang af van die tipe ABA-gebaseerde intervensie of program waarin dit gebruik word. Dit is waarskynlik dat ABA-programme wat DTT gebruik 'n hoë koste inhou, omdat dit baie tyd in beslag neem.

Werk diskrete proefopleiding?

Navorsing van hoë gehalte toon dat Diskrete Trial Training (DTT) positiewe gevolge het vir die gedrag van kinders met outisme spektrumversteuring (ASD). Dit is selfs meer effektief as dit gekombineer word met ander ABA-tegnieke.

Wie beoefen diskrete proefopleiding?

Enigiemand kan Diskrete Trial Training (DTT) beoefen. Die meeste ABA-programme wat DTT gebruik, word deur sielkundiges ontwikkel en geïmplementeer deur spesiale onderwysers, arbeidsterapeute, spraakpatoloë, geregistreerde gedragstegnici en ander hulpverleners.

Oueronderrig, opleiding, ondersteuning en betrokkenheid

As u kind in 'n Toegepaste gedragsanalise (ABA) -program deel wat gebruik maak van Diskrete Trial Training (DTT), moet u gewoonlik 'n rol speel. Afhangend van die ABA-program, kan daar opleiding aangebied word.

Waar kan u 'n praktisyn vind?

Die gedragsanalis-sertifiseringsraad het 'n lys met gesertifiseerde verskaffers van diskrete proefopleiding (DTT).

U kan ook professionele persone vind deur na:

  • Spraakpatologie Australië - Soek 'n spraakpatoloog
  • Arbeidsterapie Australië - Soek 'n arbeidsterapeut.

As u in DTT belangstel, is dit ook 'n goeie idee om dit met u huisdokter of een van die ander professionele persone wat met u kind werk, daaroor te praat. U kan ook met u NDIA-beplanner, NDIS-maat vir vroeë kinderjare of NDIS-plaaslike koördinasievennoot praat, as u een het.

Daar is baie behandelings vir outisme spektrum versteuring (ASD). Dit wissel van dié gebaseer op gedrag en ontwikkeling tot dié wat gebaseer is op medisyne of alternatiewe terapie. Ons artikel oor soorte intervensies vir kinders met ASD neem u deur die hoofbehandelings, sodat u die opsies van u kind beter kan verstaan.


Kyk die video: ABA Autism Training - Chapter 1 - The Discrete Trial (Oktober 2021).