Info

Ontwikkelings-sosiaal-pragmatiese (DSP) model

Ontwikkelings-sosiaal-pragmatiese (DSP) model

Wat is die sosiaal-pragmatiese ontwikkelingsmodel?

Die sosiaal-pragmatiese ontwikkelingsmodel is nie op sigself 'n terapie nie. Inteendeel, dit is 'n benadering tot intervensie wat alledaagse interaksies tussen versorgers en kinders gebruik om kommunikasie te bevorder. Ouers en versorgers volg hul kinders se leidrade of belangstellings en reageer op kommunikasiepogings van kinders.

Die model maak gebruik van tegnieke van Toegepaste gedragsanalise (ABA), insluitend toevallige onderrig.

Ander intervensies wat 'n sosiaal-pragmatiese benadering gebruik, is More Than Words® en DIR® / Floortime ™.

Vir wie is die ontwikkelings-sosiaal-pragmatiese model?

Die sosiaal-pragmatiese ontwikkelingsmodel word gebruik by kinders met outisme spektrum versteuring (ASD). Dit word aanbeveel vir kinders met 'n paar basiese kommunikasievaardighede. Spesifieke ouderdomsbeperkings kan van toepassing wees, afhangende van die tipe sosiaal-pragmatiese ontwikkelingsintervensie wat gebruik word.

Waarvoor word die sosiaal-pragmatiese ontwikkelingsmodel gebruik?

Die sosiaal-pragmatiese ontwikkelingsmodel word gebruik om kinders met outisme-spektrumafwyking (ASD) te help om met kommunikasie te begin en om betrokke te raak in kommunikasie sonder dat dit gevra word. Hierdie model is ook daarop gemik om sosiale interaksies soos beurtkrag te verbeter.

Waar kom die ontwikkelings-sosiaal-pragmatiese model vandaan?

Die sosiaal-pragmatiese ontwikkelingsmodel kom van navorsing oor kommunikasie-ontwikkeling by tipiese kinders. Navorsing oor die gebruik daarvan vir kinders met outisme-spektrumversteuring (ASD) groei sedert 2005.

Wat is die idee agter die sosiaal-pragmatiese ontwikkelingsmodel?

Die sosiaal-pragmatiese ontwikkelingsmodel is gebaseer op ontwikkelingsteorie en navorsing oor interaksies tussen tipies ontwikkelende kinders en hul versorgers.

Die sleutelidee agter die sosiaal-pragmatiese ontwikkelingsmodel is dat versorgers die ontwikkeling van sosiale kommunikasie van kinders kan verbeter deur die manier waarop hulle reageer as hulle met hul kinders omgaan.

Ontwikkelings-sosiaal-pragmatiese ingrepe fokus nie soveel op die tipe kommunikasie nie - dit wil sê, dit gaan nie daaroor om nie-verbale kommunikasie in mondelinge kommunikasie te omskep nie. Inteendeel, 'n sosiaal-pragmatiese ontwikkelingsbenadering kyk na die doel van kommunikasie - dit wil sê wat kinders probeer om uit enige kommunikasie te kom.

In die sosiaal-pragmatiese ontwikkelingsmodel word alle kommunikasiepogings (woorde, gebare of klanke) beloon om kinders aan te moedig om weer in die toekoms te probeer.

Wat behels die sosiaal-pragmatiese ontwikkelingsmodel?

Intervensies met behulp van die sosiaal-pragmatiese ontwikkelingsmodel vind gewoonlik in 'n kind se huis plaas. Ouers of ander primêre versorgers is geneig om die intervensies uit te voer.

In 'n tipiese sosiaal-pragmatiese ontwikkelingsintervensie kan ouers moontlik 'n omgewing skep wat die kind interesseer. Hulle kan byvoorbeeld 'n speelarea opstel met die voorkeur speelgoed van die kind. Toe sê die ouers:

  • moedig die kind aan om met mekaar te verkeer - byvoorbeeld deur 'n gunsteling speelding buite bereik te kry, sodat die kind daarvoor moet vra
  • reageer op elke kommunikasiepoging - byvoorbeeld, hulle gee die kind die speelding, ongeag hoe sy daarvoor vra (dit maak nie saak of sy gril, wys of praat nie)
  • kan 'n ander manier van kommunikasie modelleer waar die doel duideliker is
  • gebruik woorde om hul gevoelens uit te druk en te kenne te gee hoe die kind kan voel - byvoorbeeld: 'Ek is baie bly dat jy vir daardie speelding gevra het. Dit lyk of jy ook gelukkig voel '
  • pas aan hoe hulle met mekaar omgaan (gebaseer op die ontwikkelingsvlak van die kind) om te verseker dat die kind dit verstaan.

Ontwikkelings sosiaal-pragmatiese ingrepe kan baie tyd in beslag neem en baie ure per dag behels. Afhangend van die doelwitte wat vir 'n kind gestel is, kan hierdie benadering 'n aantal jare duur.

Kosteoorwegings

Die koste van 'n sosiaal-pragmatiese intervensie is afhanklik van die tipe intervensie.

Werk die ontwikkelings-sosiaal-pragmatiese model?

Sommige navorsing het positiewe gevolge van hierdie model getoon, maar meer studies van hoë gehalte is nodig. Die tegnieke wat in hierdie model gebruik word, is gebaseer op ABA-beginsels, wat goed deur navorsing ondersteun word.

Wie beoefen die sosiaal-pragmatiese ontwikkelingsmodel?

Die professionele persone wat betrokke is by sosiaal-pragmatiese ontwikkelings, is afhanklik van die intervensies.

Oueronderrig, opleiding, ondersteuning en betrokkenheid

As u kind 'n sosiaal-pragmatiese intervensie gebruik, speel u gewoonlik 'n aktiewe rol omdat hierdie intervensies gewoonlik in die huis plaasvind. Afhangend van die intervensie kan opleiding en ander ondersteunings beskikbaar wees.

Waar kan u 'n praktisyn vind?

As u belangstel in sosiaal-pragmatiese ontwikkelings, is dit 'n goeie idee om daaroor met u huisdokter of een van die ander professionele persone wat met u kind werk, te praat. U kan ook met u NDIA-beplanner, NDIS-maat vir vroeë kinderjare of NDIS-plaaslike koördinasievennoot praat, as u een het.

Daar is baie behandelings vir outisme spektrum versteuring (ASD). Dit wissel van dié gebaseer op gedrag en ontwikkeling tot dié wat gebaseer is op medisyne of alternatiewe terapie. Ons artikel oor soorte intervensies vir kinders met ASD neem u deur die hoofbehandelings, sodat u die opsies van u kind beter kan verstaan.