Info

Intensiewe gedragsintervensie (IBI)

Intensiewe gedragsintervensie (IBI)

Wat is intensiewe gedragsintervensie?

Intensiewe gedragsintervensie (IBI) is gebaseer op die beginsels van Toegepaste gedragsanalise (ABA). Die program bevorder leer, vaardigheidsontwikkeling en gedragsverandering deur take in klein stappe te verdeel wat makliker is om te leer. Soos kinders elke stap leer, word hulle geprys en beloon. Moeilike gedrag word geïgnoreer as dit gebeur.

Die intensiewe gedragsintervensie (IBI) Ontario-program is nie tans in Australië beskikbaar nie. Maar dit is gebaseer op Toegepaste gedragsanalise (ABA), Discrete Trial Training (DTT) en die Lovaas-program. Programme wat op hierdie beginsels en modelle gebaseer is, is in Australië beskikbaar.

Vir wie is intensiewe gedragsintervensie gebruik?

Intensiewe gedragsintervensie (IBI) word gebruik by kinders op voorskoolse ouderdom met outisme spektrum versteuring (ASD).

Waarvoor word intensiewe gedragsintervensie gebruik?

Intensiewe gedragsintervensie (IBI) word gebruik om kinders met outisme-spektrumversteuring (ASD) te help om toepaslike gedrag te leer, wat die plek van moeilike gedrag inneem. Dit help kinders ook om na te boots, hul aandag meer toe te pas, hul taalgebruik en taalgebruik te verbeter, en om hul speel- en daaglikse lewensvaardighede (soos tande te borsel) te ontwikkel.

Waar kom intensiewe gedragsintervensie vandaan?

Die program vir intensiewe gedragsintervensie (IBI) is in 1999 in Ontario, Kanada, gestig. Die ABA-beginsels waarop die program gebaseer is, het ontstaan ​​uit leerteorie en die gedragsielkunde-teorie, wat sedert die vroeë 1900's bestaan.

Wat is die idee agter Intensiewe gedragsintervensie?

Intensiewe gedragsintervensie (IBI) is gebaseer op die teorie dat vaardighede op 'n metodiese manier aangeleer kan word om nuwe en toepaslike gedrag by kinders met outisme-spektrumversteuring (ASD) te bevorder.

Wat behels intensiewe gedragsintervensie?

In die algemeen gebruik die intensiewe gedragsintervensie (IBI) -program die volgende stappe:

  • Evalueer die vaardighede en probleme van die kind.
  • Ontwikkel 'n geïndividualiseerde program vir die kind.
  • Implementeer die program deur spesifieke onderrigmetodes te gebruik om vaardighede te bou.
  • Meet die vaardighede waaraan u gekies het om aan te werk om te sien of die program werk.
  • Evalueer die vordering deur veranderinge aan te bring waar nodig.

Hierdie program neem baie tyd in beslag - dit kan 20-40 uur per week duur, moontlik vir etlike jare. Ouers is direk betrokke by hul kinders se programme, en terapie moet so vroeg as moontlik begin. Afhangend van die aanbieder, kan kinders die program in 'n sentrum, huis, kliniek, skool of ander omgewing kry.

Kosteoorwegings

Die Ontario-program vir intensiewe gedragsintervensie (IBI) word nie in Australië aangebied nie, dus is geen inligting oor koste beskikbaar nie.

Werk intensiewe gedragsintervensie?

Hierdie terapie is gebaseer op ABA-beginsels, wat goed deur navorsing ondersteun word.

Wie beoefen intensiewe gedragsintervensie?

Professionele persone met ervaring en opleiding in gedragsanalise (soos sielkundiges) oefen hierdie program. Verskaffers van intensiewe gedragsintervensie (IBI) moet opgelei word.

Oueronderrig, opleiding, ondersteuning en betrokkenheid

Diensverskaffers gee ouers gespesialiseerde opleiding, opleiding en ondersteuning in hierdie benadering. Daar word van ouers verwag om aktief betrokke te wees.

Waar kan u 'n praktisyn vind?

Die Ontario-program vir intensiewe gedragsintervensie (IBI) is nie in Australië beskikbaar nie. In Australië is daar egter intensiewe gedragsintervensies wat ABA-beginsels gebruik, beskikbaar. Die gedragsontledersertifiseringsraad het 'n lys internasionaal wat sertifisering behaal het.

As u belangstel in die IBI-benadering, praat dan met u huisdokter of een van die ander professionele persone wat saam met u kind werk oor soortgelyke terapieë wat in Australië beskikbaar is. U kan ook met u NDIA-beplanner, NDIS-maat vir vroeë kinderjare of NDIS-plaaslike koördinasievennoot praat, as u een het.

Daar is baie behandelings vir outisme spektrum versteuring (ASD). Dit wissel van dié gebaseer op gedrag en ontwikkeling tot dié wat gebaseer is op medisyne of alternatiewe terapie. Ons artikel oor soorte intervensies vir kinders met ASD neem u deur die hoofbehandelings, sodat u die opsies van u kind beter kan verstaan.