Info

Lovaas-program

Lovaas-program

Wat is die Lovaas-program?

Die Lovaas-program gebruik tegnieke wat daarop fokus om ingewikkelde take in kleiner, meer haalbare stappe te verdeel. Soos kinders elke stap leer, kry hulle lof en beloning. Moeilike gedrag word geïgnoreer as dit gebeur.

Die Lovaas-program is gebaseer op die beginsels van Toegepaste gedragsanalise (ABA).

Ander algemene name vir die Lovaas-program is die UCLA Young Autism Project.

Vir wie is die Lovaas-program bedoel?

Die Lovaas-program word gebruik vir kinders met outisme-spektrumversteuring (ASD). Kinders kan aan hierdie terapie deelneem totdat hulle skoolgaande ouderdom bereik. Die program kan effens aangepas word vir kinders wat reeds op skool is.

Waarvoor word die Lovaas-program gebruik?

Die Lovaas-program word gebruik om toepaslike gedrag, soos taalgebruik en sosiale vaardighede, aan te leer en aan te moedig. Dit kan ook help om moeilike gedrag te verminder.

Ondersteuners van die Lovaas-program stel voor dat dit lei tot:

  • verminderde selfstimulerende gedrag
  • verbeterde taalvaardighede - byvoorbeeld verhoogde verbale kommunikasie en woordeskat
  • verhoogde emosionele gehegtheid aan ander
  • verhoogde IK
  • verminderde behoefte aan ondersteuning in die klaskamer.

Waar kom die Lovaas-program vandaan?

Die Lovaas-program is in die vroeë 1980's aan die Universiteit van Kalifornië ontwikkel as deel van 'n navorsingsprojek wat fokus op jong mense met outisme-spektrumversteuring (ASD). Dit is vernoem na die navorser, Ivar Lovaas. Dit was oorspronklik bekend as die model UCLA Young Autism Project.

Wat is die idee agter die Lovaas-program?

Die Lovaas-program is gebaseer op die beginsels van Toegepaste gedragsanalise (ABA) en die idee dat vaardighede op 'n sistematiese manier aangeleer kan word om die gedrag van kinders te verbeter. Namate kinders beter word, voel hulle aangemoedig en gebruik hulle die vaardigheid meer gereeld.

Wat behels die Lovaas-program?

Die Lovaas-program neem baie tyd in beslag en behels beplande sessies waar kinders vaardighede aangeleer word.

Vir die jongste kinders behels die eerste jaar van die Lovaas-program terapeute wat ten minste 40 uur per week tuis met kinders werk. Hierdie sessies fokus op die onderrig van basiese leervaardighede - byvoorbeeld deur eenvoudige instruksies en nabootsing te volg. Hulle fokus ook op die vermindering van gedrag wat in die weg kom van leer - byvoorbeeld aggressiewe gedrag. Navorsing het getoon dat hierdie vroeë intensiteit van kritieke belang kan wees vir die sukses van die Lovaas-program.

In die latere jare leer kinders meer ingewikkelde vaardighede, insluitend verbale kommunikasie, interaktiewe spel en samewerking, lees en skryf. Hulle leer hierdie vaardighede in ander instellings as die huis - byvoorbeeld op kleuterskool. Die intensiteit van die program word geleidelik verminder.

Elke fase van die program maak gebruik van 'n verskeidenheid onderwystegnieke, insluitend Diskrete Trial Training (DTT) en toevallige onderrig.

Kosteoorwegings

Koste hang af van die toepassing van die Lovaas-program, en dit kan baie verskil. Die terapiespan kan verskillende soorte mense (professionele persone, betaalde hulp, vrywilligers) insluit wat in baie verskillende omgewings werk. Die program neem ook baie tyd in beslag en het baie insette van terapeute en familielede nodig, wat die koste kan verhoog.

Werk die Lovaas-program?

Die Lovaas-program is gebaseer op Toegepaste gedragsanalise (ABA), wat algemeen gesien word as 'n effektiewe benadering tot werk met kinders met outisme-spektrumversteuring (ASD). Navorsing van hoë gehalte toon dat hierdie benadering positiewe gevolge het vir die gedrag van kinders met ASD.

ABA-beginsels word op verskillende maniere in verskillende programme gebruik, dus dit kan 'n goeie idee wees om die uitkomste van spesifieke programme na te gaan om te beoordeel hoe goed dit vir u kind sal werk.

Wie beoefen die Lovaas-program?

Praktisyns kan opgeleide terapeute, onderwysers, vrywilligers en ouers insluit. Dit is belangrik om daarop te let dat professionele persone wat die Lovaas-program gebruik, toepaslike opleiding moes gehad het. Dit kan dit soms moeilik maak om geskikte gekwalifiseerde terapeute te vind.

Oueronderrig, opleiding, ondersteuning en betrokkenheid

As u kind aan die Lovaas-program deelneem, bestuur u die intervensie met terapeutopleiding en -ondersteuning. U is opgelei om die tegnieke tuis toe te pas, sodat u dit kan gebruik gedurende die meeste van die tyd wat u kind wakker is. U kan hulp kry van betaalde hulpmiddels, omdat die terapie so intensief is.

Waar kan u 'n praktisyn vind?

Die gedragsanalis-sertifiseringsraad het 'n lys met gesertifiseerde gedragsontleders wat moontlik die Lovaas-program kan beoefen.

U kan ander professionele persone vind deur na:

  • Spraakpatologie Australië - Soek 'n spraakpatoloog
  • Arbeidsterapie Australië - Soek 'n arbeidsterapeut
  • Australian Psychological Society - Soek 'n sielkundige.

As u belangstel in die Lovaas-program, is dit 'n goeie idee om dit met u huisdokter of een van die ander professionele persone wat met u kind werk, daaroor te praat. U kan ook met u NDIA-beplanner, NDIS-maat vir vroeë kinderjare of NDIS-plaaslike koördinasievennoot praat, as u een het.

Daar is baie behandelings vir outisme spektrum versteuring (ASD). Dit wissel van dié gebaseer op gedrag en ontwikkeling tot dié wat gebaseer is op medisyne of alternatiewe terapie. Ons artikel oor soorte intervensies vir kinders met ASD neem u deur die hoofbehandelings, sodat u die opsies van u kind beter kan verstaan.


Kyk die video: ABA Autism Training - Chapter 1 - The Discrete Trial (November 2021).