Info

Positiewe gedragsondersteuning (PBS)

Positiewe gedragsondersteuning (PBS)

Wat is Positiewe gedragsondersteuning (PBS)?

Positiewe gedragsondersteuning (PBS) is 'n geïndividualiseerde en omvattende benadering wat ouers en versorgers gebruik om kinders te onderrig en aan te moedig om op toepaslike maniere op te tree. Die benadering maak moeilike gedrag onnodig deur die dinge te verwyder wat die gedrag aanlok, aanmoedig of beloon. Dit leer kinders ook alternatiewe, meer geskikte gedrag om die moeilike gedrag te vervang.

Vir wie is Positiewe gedragsondersteuning (PBS) bedoel?

Positiewe gedragsondersteuning (PBS) is vir almal met gedragsprobleme, insluitend kinders met outisme spektrum versteuring (ASD). Die benadering kan ook gebruik word by mense met intellektuele, leer-, ontwikkelings- en sosiale probleme.

Waarvoor word Positiewe gedragsondersteuning (PBS) gebruik?

Die hoofdoel van Positiewe gedragsondersteuning (PBS) is om moeilike gedrag te verminder.

Waar kom Positiewe gedragsondersteuning (PBS) vandaan?

Positiewe gedragsondersteuning (PBS) het in die tagtigerjare ontstaan ​​na aanleiding van Toegepaste gedragsanalise (ABA). Beide PBS en ABA is gebaseer op 'leerteorie', maar PBS ontwikkel met 'n sterker fokus daarop om persoonlik gesentreerd of gesinsgesentreerd te wees.

Die leerteorie dui daarop dat hoe mense in 'n situasie optree, afhang van hul vorige ervarings van soortgelyke situasies.

Wat is die idee agter Positiewe gedragsondersteuning (PBS)?

Die idee agter Positiewe gedragsondersteuning (PBS) is dat alle gedrag 'n doel dien. Moeilike gedrag kan verminder word as ons weet wat kinders probeer bereik deur op spesifieke maniere op te tree.

Die PBS-benadering het ten doel om kinders meer positiewe en sosiaal toepaslike maniere te leer om te kommunikeer en te kry wat hulle wil - byvoorbeeld deur woorde of tekens te gebruik om te kommunikeer. Dit maak moeilike gedrag ondoeltreffend of onnodig, wat beteken dat kinders minder geneig is om dit te doen.

Die belangrikste kenmerk van 'n PBS-benadering is 'n geïndividualiseerde plan wat is:

  • word daagliks deur almal betrokke by 'n kind geïmplementeer
  • gebruik in die natuurlike omgewing waar gedrag voorkom.

Wat behels Positiewe gedragsondersteuning (PBS)?

Die kind het 'n mediese ondersoek om seker te maak dat die probleemgedrag nie deur 'n fisieke siekte veroorsaak word nie.

'N Sielkundige praat dan met die gesin van die kind en neem waarnemingsessies om vas te stel wat die doel van die kind se gedrag is en wat die kind opdoen deur op hierdie manier op te tree. Hierdie proses staan ​​bekend as 'n funksionele assessering.

Na afloop van die assessering werk gesinne saam met die praktisyn aan 'n gedetailleerde plan om die snellers van die probleemgedrag te verwyder of te verminder en, waar moontlik, enige toevallige beloning vir die gedrag te stop. Sodra hulle 'n plan het, kan ouers die kind leer en aanmoedig om nuwe vaardighede en alternatiewe, gepaste maniere te gebruik om met ander te kommunikeer om behoeftes en behoeftes uit te spreek.

Kosteoorwegings

Positiewe gedragsondersteuning (PBS) -planne word deur versorgers in die natuurlike omgewing van 'n kind geïmplementeer, dus is daar geen finansiële koste verbonde aan die implementering van die plan nie. Daar is 'n koste verbonde aan die ontwikkeling van die plan, want dit word gedoen met 'n opgeleide praktisyn, gewoonlik 'n sielkundige of ervare onderwyspraktisyn. Hierdie koste wissel afhangend van hoe lank dit duur om die plan te ontwikkel, sowel as die kwalifikasies van die praktisyn.

U kan in aanmerking kom om 'n sielkundige teen 'n gesubsidieerde tarief te sien vir 'n beperkte aantal sessies deur Medicare. Sommige private gesondheidsorgfondse kan ook 'n deel van die konsultasiefooi dek. As die terapeut HICAPS het, sal u moontlik onmiddellik 'n eis kan maak.

Werk werklike positiewe gedrag (PBS)?

Positiewe gedragsondersteuning (PBS) word ondersteun deur navorsing van hoë gehalte wat toon dat PBS:

  • verbeter die prestasie van kinders
  • help kinders om gepaste versoeke te rig
  • help kinders om inligting te gee en te deel
  • verminder die aggressie van kinders teenoor hulself en ander
  • verminder selfstimulerende gedrag
  • verminder tantrums en ontwrigtende gedrag.

Soos met alle soorte gedragsintervensies, word die invloed van die intervensie beïnvloed deur die vraag of dit konsekwent en akkuraat in praktyk toegepas word.

Wie beoefen positiewe gedragsondersteuning (PBS)?

Sielkundiges en ander professionele persone wat opgelei is in Positiewe gedragsondersteuning (PBS), kan PBS-intervensies ontwikkel en versorgers ondersteun in die implementering daarvan.

Oueronderrig, opleiding, ondersteuning en betrokkenheid

As u kind deelneem aan die gebruik van Positiewe gedragsondersteuning (PBS), is u betrokkenheid noodsaaklik. U sal 'n sentrale rol hê in die samewerkingspan wat die PBS-plan ontwikkel, en praktisyns moet u oplei in die uitvoering van die plan. Hulle moet u ook inligting gee oor - en ondersteuning vir - op gepaste maniere om op moeilike omstandighede te reageer.

U sal tuis verantwoordelik wees vir die implementering van die PBS-plan, en u sal 'n aktiewe rol speel in die terugvoering aan die span oor die vordering van u kind.

Waar kan u 'n praktisyn vind?

U kan 'n sielkundige vind deur na die Australian Psychological Society te gaan - Find a psychologist.

As u geïnteresseerd is in Positiewe gedragsondersteuning (PBS), is dit goed om met u huisdokter of een van die ander professionele persone wat met u kind werk, daaroor te praat. U kan ook met u NDIA-beplanner, NDIS-maat vir vroeë kinderjare of NDIS-plaaslike koördinasievennoot praat, as u een het.

Daar is baie behandelings vir outisme spektrum versteuring (ASD). Dit wissel van dié gebaseer op gedrag en ontwikkeling tot dié wat gebaseer is op medisyne of alternatiewe terapie. Ons artikel oor soorte intervensies vir kinders met ASD neem u deur die hoofbehandelings, sodat u die opsies van u kind beter kan verstaan.