Info

Intervensies vir ouer kinders met outismespektrumversteuring

Intervensies vir ouer kinders met outismespektrumversteuring

Oor intervensies by outisme-spektrumafwykings vir ouer kinders en tieners

Baie soorte intervensies vir jonger kinders met outisme-spektrumversteuring (ASD) kan ouer kinders en tieners ook help.

Daar is ook programme wat spesifiek ontwikkel is vir ouer kinders en tieners met ASD. Daar moet rekening gehou word met die algemene wanverhouding tussen die ouer se kognitiewe of ontwikkelingsouderdom en haar ouderdom in jare. U kind kan byvoorbeeld 13 wees, maar is meer soos 'n 9-jarige in emosionele ontwikkeling en gedrag.

Hierdie terapieë en intervensies moet u kind ook help met die vaardighede en begrip wat hy benodig om:

  • gaan deur puberteit
  • bou 'n gesonde selfbeeld en sosiale verhoudings
  • romantiese en seksuele gevoelens te bestuur
  • hanteer enige adolessente lae buie en gemoedsveranderings.

Hieronder lys ons 'n paar soorte intervensies waaraan u kan dink aan u ouer kind met ASD.

U wil seker maak dat die tyd, energie en geld wat u in intervensies belê, die moeite werd is. Twee sleutelvrae kan u help om intervensies te kies: word die intervensie ondersteun deur betroubare bewyse? Sal dit goed pas by u gesin?

Opleiding vir sosiale vaardighede

Opleiding in sosiale vaardighede kan insluit die onderrig van kinders en tieners om nie-verbale leidrade soos oogkontak, lyftaal, stemtoon en gesigsuitdrukking te lees. Dit bevat dikwels vaardighede soos om dinge vanuit ander se perspektiewe te sien, sosiale probleme op te los en sosiale en emosionele reëls te verstaan.

U kind kan miskien een-vir-een met 'n terapeut of onderwyser oefen, of as deel van 'n groep. Sommige programme sluit uitstappies in, sodat u kind haar nuwe vaardighede in die gemeenskap kan beproef. Dit help haar om die vaardighede wat sy geleer het in een omgewing op ander instellings, situasies en mense toe te pas.

Sommige programme vir sosiale vaardighede is ontwerp deur 'n terapeut of 'n onderwyser vir 'n spesifieke kind of groep kinders. Ander kan gelei word deur iemand wat opgelei is om 'n spesifieke program te gebruik, soos die Secret Agent Society-program, emosie-gebaseerde sosiale vaardigheidsopleiding, die Social Thinking-program of Stop Think Do.

Kognitiewe gedragsterapie (CBT)

Kognitiewe gedragsterapie (CBT) is gebaseer op die idee dat hoe ons dink, hoe ons voel en hoe ons optree hou verband met mekaar. Dit wil sê, die manier waarop ons oor iets dink, vorm ons gevoelens en ons gedrag. Byvoorbeeld, negatiewe of onrealistiese gedagtes kan ons sleg laat voel, wat op sy beurt die manier waarop ons optree, beïnvloed en die keuses wat ons neem.

As u kind byvoorbeeld dink: 'Niemand hou van my nie en ek sal nooit vriende hê nie', sal hy waarskynlik hartseer en eensaam voel, en sy optrede sal dit weerspieël. Hy kan dalk by homself uithang of hom afsluit van geleenthede om met ander kinders te meng.

CBT kan u kind leer om hierdie negatiewe denke te vervang met iets meer positiefs en realisties. Dit kan wees: 'Dit is moeilik om vriende te maak, maar ek is 'n goeie mens en gaan aanhou probeer'. Dit sal u kind beter laat voel oor haarself, en daarom is dit meer geneig om met haar portuurgroep te kuier.

CBT-programme leer ook ontspanningsstrategieë wat u kind kan gebruik om angs wat verband hou met outisme-spektrumversteuring (ASD) te verminder en te bestuur.

CBT is 'n 'praatterapie', wat beteken dat u kind 'n voldoende taalbegrip benodig om dit te gebruik.

Tekenprentstrategieë

Strategiese tekenprente of strokiesprentstrategieë gebruik visuele simbole om help kinders en tieners met outisme spektrum versteuring (ASD) om sosiale situasies te verstaan. Deur tekenprente te teken, kan kinders abstrakte of verwarrende gebeure omskakel in prente wat hulle met behulp van 'n volwassene kan verstaan ​​en daaroor kan nadink.

Byvoorbeeld, u kind word na die skoolterrein se kantoor na die skoolhoof se kantoor gestuur. Met behulp van 'n volwassene kan u kind die situasie teken as tekenprent met behulp van spraakborrels. 'N Volwassene kon dan praat oor wat met u kind gebeur het en hom help om die gedagtes en gevoelens van die ander mense te verstaan.

Modellering

Modellering behels 'n volwassene of 'n maat wys jou kind hoe om iets te doen of hoe om op te tree, wat u kind dan kopieer. Modellering kan nuttig wees om baie vaardighede aan te leer - byvoorbeeld sosiale vaardighede soos glimlag en hallo sê, vaardighede vir selfversorging en higiëne en opvoedkundige take.

Video-modellering is 'n ander opsie. Daar is 'n paar klaargemaakte video's wat wys hoe mense verskillende vaardighede modelleer, maar jy kan ook jou eie maak. U kan byvoorbeeld uself of iemand anders opneem wat aan gesprekke deelneem, 'n portuurgroep uitnooi om te speel, lyftaal te gebruik of verskillende stemtone te gebruik.

Portuuropleiding

Ingrypings wat portuurgroep-opleiding gebruik, leer tipies ontwikkelende kinders - byvoorbeeld, broers en susters / klasmaats - strategieë om te speel en te kommunikeer met kinders wat probleme met sosiale vaardighede het. Dit beteken dat u kind as u kind speel en kuier met die tipies ontwikkelende kinders meer en beter geleenthede om sosiale vaardighede te ontwikkel.

Klasgenote kan byvoorbeeld geleer word om te waardeer hoe almal verskillend is, hoe om 'n interaksie met 'n kind met outisme-spektrumversteuring (ASD) te begin en hoe om die interaksie aan die gang te hou.

Selfbestuurstegnieke

Kinders met outisme spektrum versteuring (ASD) kan onafhanklikheid ontwikkel deur te leer om hul eie gedrag te reguleer.

Een manier om dit te doen is deur aan te teken hoe gereeld 'n bepaalde gedrag met behulp van regmerkblaaie, plakkers of 'n polsoonbank gebeur. Die doel van u kind kan byvoorbeeld wees om te bly sit totdat sy klaar is met eet. Elke keer as u kind hierdie doel bereik, plaas sy 'n plakker in haar boek.

Stepping Stones Triple P

Stepping Stones Triple P is 'n ouerskapprogram wat aangepas is vir ouers van kinders tot 12 jaar met 'n ontwikkelingsgestremdheid. Dit kan u help:

  • uitdagende gedrags- en ontwikkelingskwessies te bestuur
  • moedig gedrag aan waarvan u hou
  • ontwikkel 'n noue verhouding met u kind
  • leer u kind nuwe vaardighede.
Om na jouself te kyk met gesonde kos, gereelde oefening en genoeg rus, hou u in 'n goeie vorm om u kind met outisme-spektrumversteuring (ASD) te versorg. As u gevoelens oor u kind se gestremdheid soms oorweldigend is, kan dit help om te weet dat daar positiewe maniere is om dit te bestuur. Ondersteuning deur u plaaslike gemeenskap kan ook baie help.


Kyk die video: Baba Leer Woordjies (Oktober 2021).