Info

Finansiële ondersteuning vir kinders met outismespektrumversteuring

Finansiële ondersteuning vir kinders met outismespektrumversteuring

Finansiële ondersteuning vir kinders met outisme spektrum versteuring (ASD)

Kinders met outisme-spektrumversteuring (ASD) en hul gesinne het moontlik toegang tot verskillende soorte finansiële ondersteuning, wat dikwels befondsingsregte genoem word. Daar is befondsingsregte vir kinders met ASD in die vroeë kinderjare, ouer kinderjare en tienerjare.

U moet aansoek doen om befondsingsregte - u kry dit nie outomaties as u kind gediagnoseer word nie. Wees bereid om tyd aan die telefoon te spandeer, vorms in te vul en afsprake te maak.

Om 'n paar befondsingsregte te kry, hoef u slegs bewys te lewer van u kind se ASD-diagnose. Vir ander regte moet u verduidelik waarom u of u kind ekstra hulp nodig het. Sommige regte of dienste het slegs 'n beperkte hoeveelheid befondsing beskikbaar, dus u kan op 'n waglys geplaas word. Daar is verskillende voorwaardes in verskillende regte, dus kan u kind kwalifiseer vir ondersteuning onder een skema, maar nie 'n ander nie.

As u u regte kry, kan dit wees:

  • direk aan u betaal, óf as inkomste-ondersteuning óf as mediese of gesondheidskorting. U kan byvoorbeeld kwalifiseer vir spesiale Medicare-kortings
  • aan u kind toegewys en bestuur deur 'n regeringsbeampte, saakbestuurder of sleutelwerker. Dit kan gedoen word om 'n spesifieke doel te finansier, soos toerusting, huisaanpassings of sekere terapiekoste. Vir ouer kinders kan dit geïndividualiseerde befondsing genoem word
  • word aan u kind toegewys en direk aan 'n diensverskaffer betaal. Voorbeelde hiervan is staatsbefondsde steun wat aan skole betaal word om kinders met gestremdhede te ondersteun
  • aan 'n diensverskaffer betaal word sonder om spesifiek aan u of u kind toegewys te word - dit word soms 'direkte diens' genoem. 'N Vroeë intervensieprogram kan byvoorbeeld geld kry om plekke in hul diens aan kinders in u gemeenskap te bied
  • aangebied as toegewingskoerse op sekere goedere en dienste. Konsessies word byvoorbeeld aan gesondheidsorgkaarthouers gegee vir voorskrifmedisyne en sekere nutsrekenings.

In sommige gevalle kry u moontlik nie die geld waarvoor u aansoek gedoen het nie. As u voel dat die besluit oor u aansoek onbillik is, het u die reg op vra vir 'n verduideliking of hersiening van die besluit.

Die proses om aansoek te doen vir sommige van die regte wat hieronder gelys word, verskil afhangende van in watter staat of gebied u woon. Kontak u staat- of gebiedsoutismevereniging vir meer inligting oor die stappe wat u kan neem om vir hierdie regte te registreer.

Regte vir die befondsing van die Australiese regering: voor en tydens ASD-diagnose

Helping Children with Autism (HCWA): assessering en diagnose van die medisyne-item
U kan tot vier Medicare-kortings kry vir assessering en diagnose vir outismespektrumversteuring (ASD). U kind se pediater of psigiater verwys u moontlik na ander professionele persone soos sielkundiges, spraakpatoloë of arbeidsterapeute om die diagnose te bevestig en 'n behandelings- en bestuursplan te ontwikkel, soms die 'I35' genoem. Die verwysing moet voor die kind se 13de verjaardag geskryf word.

Medicare Veiligheidsnet (MSN)
Die MSN help met die koste van sommige Medicare-dienste met groot koste. Sodra u in 'n kalenderjaar 'n sekere bedrag aan goedgekeurde dienste bestee het, sal u moontlik vir die res van die jaar ekstra Medicare-betalings kan kry.

Lees meer oor die Medicare-veiligheidsnet.

Beter toegang tot geestesgesondheidsplan
Dit gee u kind tot tien sessies per jaar met professionele persone in geestesgesondheid (sielkundiges, arbeidsterapeute vir geestesgesondheid en sommige maatskaplike werkers) wat die Medicare-korting gebruik.

U kan ook groepsessies eis. As u belangstel om u kind by 'n groepprogram in te skryf, soos 'n groep vir sosiale vaardighede of emosiebestuur, moet u kyk of dit deur Medicare gedek word. As dit so is, kan 'n huisarts u kind onder hierdie plan verwys.

Lees meer oor die plan vir beter toegang tot geestesgesondheid.

Statebondspan- en Carelink-sentrums
Hierdie sentrums bied gratis en vertroulike inligting oor plaaslike versorgers-, gestremdheids- en gemeenskapsdienste. U kan u naaste sentrum kontak deur 1800 052 222 te skakel.

Mense wat in die nasionale ongeskiktheidsversekeringskema woon, het verskillende finansiële ondersteuningsopsies as mense wat in ander gebiede woon. As u in 'n uitrolgebied woon, kan u uitvind hoe u NDIS-ondersteuning kan kry.

Regte op befondsing van staats- en gebiedsbefondsing: voor en tydens ASD-diagnose

ASD-assesseringsdienste wat in die openbaar befonds is
U hoef nie vir hierdie assesseringsdienste te betaal nie, maar u moet miskien nog lank wag voordat u kind geassesseer word.

Kontak u vereniging vir outisme vir die staat of gebied vir 'n lys dienste in u omgewing en inligting oor die proses in u staat of gebied.

Intervensiedienste vir vroeë kinderjare (ECIS)
ECIS is die term vir vroeë intervensiedienste vir kinders wat deur die regering gefinansier word vanaf die geboorte totdat hulle begin skoolgaan. Die dienste kry die befondsing, en jy werk gewoonlik saam met 'n sleutelwerker om die diens te kry.

Regte vir die befondsing van die Australiese regering: na ASD-diagnose

Helping Children with Autism (HCWA): befondsing van vroeë intervensie
Hierdie befondsing is $ 12 000 betaal aan geregistreerde HCWA-diensverskaffers om terapie of intervensies vir u kind te bied. U kan hierdie befondsing gebruik tot u kind se sewende verjaardag, met 'n maksimum van $ 6000 per boekjaar. U moet aansoek doen om hierdie fondse voor u kind se sesde verjaardag.

As u in 'n eksterne en afgeleë omgewing woon, kan u 'n ekstra direkte betaling van $ 2000 kry om te help met reis- en verblyfkoste.

Kontak u vereniging vir outisme van die staat of gebied nadat u kind gediagnoseer is om vir hierdie geld te registreer. U kan ook die HCWA-hulplyn skakel by 1800 778 581.

Helping Children with Autism (HCWA): Medicare-item - toegang tot behandeling
Nadat u kind gediagnoseer is, kan u in 'n behandelingsplan Medicare-korting ontvang vir tot 20 sessies met terapeute soos sielkundiges, spraakpatoloë en arbeidsterapeute.

Om hierdie Medicare-item te kry, moet die behandelingsplan van u kind voor sy 13de verjaardag in plek wees, en die sessies moet gebruik word voordat hy 15 word.

Lees meer oor Medicare-items vir outisme spektrumversteuring (ASD).

Beheer van chroniese siektes
Aangesien ASD as 'n chroniese (of lewenslange) toestand beskou word, kan mense met ASD ondersteuning kry onder die bestuur van chroniese siektes. U huisdokter kan u kind na verwante gesondheidswerkers verwys - soos sielkundiges, spraakpatoloë, arbeidsterapeute, dieetkundiges of podiaters - elke jaar wat u kan eis tydens die Medicare-korting.

Hierdie plan het voorheen die Verbeterde Primêre Sorgplan genoem.

U kan meer lees oor artikels vir hantering van chroniese siektes.

Versorgingstoelaag
Versorgingstoelaag (kind) is 'n middel-getoets betaling vir mense wat tuis met kinders met gestremdhede sorg.

Albei u en 'n mediese beroep moet 'n gedeelte op die aansoekvorm invul. Die betaling begin vanaf die datum waarop u die vorm invul, en nie die datum van diagnose nie. Dit is dus 'n goeie idee om so gou as moontlik aansoek te doen. Hierdie toelae word betaal as 'n tweeweeklikse kontantbetaling, en addisionele eenmalige betalings word ook van tyd tot tyd aangekondig.

Sodra u kind ouer as 16 is, kan u reël dat hulle na Carer Allowance (volwassene) omruil vir mense wat 'n volwassene met gestremdhede versorg.

Lees meer oor die versorgingstoelae.

Versorgerbetaling
Versorgerbetaling (kind) is 'n middel-getoets betaling wat mense ondersteun wat nie hulself kan onderhou nie omdat hulle kinders met gestremdhede versorg. Hierdie betaling word betaal as 'n tweeweeklikse kontantbetaling, en addisionele eenmalige betalings word ook van tyd tot tyd aangekondig.

Sodra u kind ouer as 16 is, kan u reël om na Carer Payment (volwassene) om te ruil vir mense wat 'n volwassene met gestremdhede versorg.

Lees meer oor die versorgersbetaling.

Ondersteuning pensioen vir gestremdhede
Namate u kind 16 nader, is dit 'n goeie idee om Centrelink te kontak om te bespreek of u aansoek doen om 'n ongeskiktheidspensioen vir u kind.

Gesondheidsorgkaart
'N Gesondheidsorgkaart word outomaties vir u kind uitgereik wanneer u die versorgingstoelaag ontvang. Dit gee u kind die reg op konsessietariewe vir voorgeskrewe medisyne en ander toegewings, soos verdiskonteerde openbare vervoer vir sommige kaarthouers, grootmaatfakturering deur geselekteerde dokters en hoër terugbetalings via die Medicare-veiligheidsnet.

Ondersteuningsubsidie ​​vir insluiting
Dit is 'n subsidie ​​wat aan goedgekeurde kindersorgdienste betaal word, insluitende sorg- en vakansieprogramme buite skoolure, sodat hulle ekstra sorg kan bied vir kinders met addisionele behoeftes. Nie alle kinders met addisionele behoeftes sal hierdie ondersteuning kan kry nie. U kindersorgdiens moet aansoek doen deur die fasiliteerder vir ondersteuning vir insluiting.

Lees meer oor ondersteuning vir insluiting.

Regte op befondsing van staats- en gebiedsbefondsing: na ASD-diagnose

Vroeëkinderintervensiedienste (ECIS)
ECIS is die term vir vroeë intervensiedienste vir kinders wat deur die regering gefinansier word vanaf die geboorte totdat hulle begin skoolgaan. Die dienste kry die befondsing, en u werk gewoonlik saam met 'n sleutelwerker of saakbestuurder om die diens te gebruik.

Ondersteuning voor voorskoolse insluiting
U kind se kleuterskool of kleuterskool kan aansoek doen om befondsing vir ondersteuning vir insluiting om addisionele hulpbronne te kry, gewoonlik 'n hulpmiddel om u kind te help. Vra u kleuterskool- of kleuterdirekteur om die vorms te kry om aansoek te doen vir hierdie geld.

Ondersteuning vir studente met gestremdheid of ekwivalent
Australiese staatsonderwysstelsels ondersteun studente met gestremdhede, maar verskillende state en gebiede bied verskillende ondersteuningsprogramme aan. In aanmerking kom vir hierdie programme verskil ook in lande en gebiede. Praat met personeel by u kind se skool of kontak die betrokke staatsonderwysdepartement om oor die proses in u land of gebied te praat.

Nie alle kinders wat met outisme spektrumversteuring (ASD) gediagnoseer is, is geregtig op geld nie. As u kind geregtig is, gaan die finansiering gewoonlik na die skool om in u kind se addisionele leerbehoeftes te voorsien. Regerings- en nie-regeringsskole kry verskillende steun.

Tuis- en gemeenskapsdienste
U kan toegang hê tot plaaslike ondersteuningsdienste soos verligting, vervoer, persoonlike versorging en huishoudelike hulp. U kan begin deur aanlyn na hierdie dienste te soek.

Konsessie skemas
Konsessietipes en wie dit kan kry, verskil baie. Konsessies kan van toepassing wees op nutskoste, openbare vervoer en taxistariewe. Die meeste toegewings is slegs van toepassing op die kind wat die gesondheidsorgkaarthouer is.

Soek op u webwerwe op die staat of grondgebied deur die sleutelwoorde 'toegewings' of 'subsidies' te gebruik.

Metgeselkaarte
Kwalifiserende persone met lewenslange gestremdheid kan 'n gratis kaartjie kry vir 'n metgesel om saam met hulle te gaan na besienswaardighede wat deel uitmaak van hierdie skema. Hierdie kaarte is beskikbaar vir mense wat ondersteuning nodig het om 'n geleentheid of besienswaardigheid by te woon. Nie alle mense met ASD kom in aanmerking vir hierdie kaart nie. Metgeselkaarte is beskikbaar in alle state en gebiede.

Lees meer oor die metgeselkaart.

Aansoeke om finansiële ondersteuning: wenke

Dit kan ingewikkeld wees om aansoek te doen vir befondsing, dus dit is belangrik om georganiseerd te wees. Ouers van kinders met outisme-spektrumversteuring (ASD) sê dikwels dat die volgende strategieë nuttig is:

  • Hou al u dokumente - insluitend briewe, verslae en afskrifte van vorms - in een gids of vak.
  • Begin 'n notaboek met besonderhede uit al u telefoongesprekke - insluitend aantekeninge oor wanneer u elke organisasie gekontak het, met wie u gepraat het en wat hulle u vertel het.
  • Hou kwitansies en teken al u uitgawes aan. Dit sluit koste vir terapie en toerusting, spesiale klere, huislike modifikasies, mediese koste en programfooie in - alles wat u dink bo die normale koste verbonde is om 'n kind groot te maak.
  • As u gevra word watter vlak van sorg u kind benodig, kan dit help om te praat oor wat sou gebeur as u kind nie verskillende ondersteuning, dienste en hulpmiddels kry nie.

Hierdie rekords sal baie help as dit tyd is om inkomstebelastingopgawes te doen en Medicare-eise in te dien. Miskien kan u 'n eenvoudige begrotingsbeplanner of 'n sigblad gebruik - daar is baie aanlynopsies.

Wanneer dit moeilik is
Aansoeke om finansiering en goedkeuring is nie altyd eenvoudig nie.

Soms word daar gekonfronteer met 'n vertraging, 'n waglys of die behoefte om 'n tree terug te sit voordat u weer vorentoe beweeg. Dit kan teleurstellend of frustrerend wees as dit gebeur, veral as u so gou moontlik 'n antwoord oor ondersteuning nodig het.

Die sleutel is om so goed as moontlik voor te berei op die proses. Probeer om positief te bly, bly vrae stel en as u 'n uitdaging ondervind fokus op wat u volgende kan doen om dinge mee te help. Om met ander ouers in soortgelyke situasies te praat, kan ook help. U kan probeer om met ander ouers kontak te maak in aanlyn- of aangesig-tot-aangesig-ondersteuningsgroepe.

Hou by hulle. Bel dit en stuur e-pos. Ek het deur hierdie proses gevind dat ons - die ouers - die proaktiewe moet wees! Die terapeute en verenigings is dikwels so oorweldig dat hulle 'n bietjie agter kan kom.
- Ouer van 'n kind met ASD.