Skoolouderdom

Laat kinders alleen tuis: Australiese wette

Laat kinders alleen tuis: Australiese wette

Geen wettige ouderdom om kinders alleen tuis te laat nie

Daar is niemand in Australië wat sê hoe oud u kind moet wees voordat u hom met rus kan laat nie.

in Queensland, as u 'n kind onder die ouderdom van 12 jaar onredelik agterlaat sonder toesig, het u 'n kriminele oortreding begaan. Maar die wetgewing sê ook dat die vraag of die tyd onredelik is, afhang van al die tersaaklike omstandighede.

Elders in Australië, lui die wet dat u wetlik verplig is om seker te maak dat u kind veilig is en dat daar in die behoeftes van u kind voorsien word. U kan van 'n misdryf aangekla word as u kind in 'n gevaarlike situasie gelaat word, nie gevoed, geklee of huisvesting is nie.

Die polisie of kinderbeskermingsdienste kan kinders verwyder uit situasies waar hul veiligheid in ernstige gevaar is.

Dit beteken dat u moet u eie oordeel gebruik om kinders alleen tuis te laat.

Dit behels om na te dink of u kind kan klaarkom as daar iets gebeur het terwyl u buite was, of as u nie kon terugkom nie. U kan byvoorbeeld goed voel dat u u kind voor 'n tiener 'n halfuur alleen laat, omdat sy die veiligheidsreëls van die huishouding nakom en weet wie u moet kontak in 'n noodgeval. Maar dit is nooit veilig om 'n baba of kleuter alleen tuis te laat nie.

Al is u kind volwasse genoeg om alleen tuis te wees, is u te alle tye steeds verantwoordelik vir sy welstand en veiligheid.

Stel wette vir die kinders alleen agter

Die volgende webwerwe bevat inligting oor die staat om kinders alleen tuis te laat:

Australiese hoofstadgebied
ACT Regering Parentlink - alleen huis

Nieu-Suid-Wallis
NSW Department of Communities and Justice - Laat kinders alleen tuis

Noordelike Gebied
Noordelike gebiedsregering - om u kind alleen tuis te laat

Queensland

  • Consolidated Acts in Queensland - Strafkode 1899 - Laat 'n kind onder 12 sonder toesig
  • Legal Aid Queensland - Kinderbeskermingsregtelike inligting

Suid-Australië
Suid-Australiese Departement van Onderwys - alleen tuis - maklike gids vir ouers

Tasmania
Hobart Community Legal Service - Versorging en beskerming van kinders en jong mense

Victoria
Victoriaanse departement van gesondheid en menslike dienste - Wysigings aan kinderbeskermingswetgewing

Wes-Australië

  • Wet op Strafkode van WA 1913 (sien artikel 263, 'Plig as gesinshoof')
  • WA Department of Justice - Act of Children and Community Services Act 2004 (Sien artikel 101, 'Versuim om kind teen skade te beskerm')