Skoolouderdom

Bou 'n verhouding met u kind se skool

Bou 'n verhouding met u kind se skool

Voordele van 'n sterk ouer-skoolverhouding

As ouer ken jy jou kind beter as enigiemand anders. U kind se onderwysers sal hom ook wil leer ken.

As u 'n sterk en respekvolle verhouding het met u kind se skool en onderwysers, is u in 'n goeie posisie om hulle die inligting te gee wat u nodig het om u kind te benut om die beste uit sy opvoeding te kry. U en u kind se onderwysers kan saamwerk om u kind se leer en welstand te ondersteun.

As almal in die beste belang van u kind saamwerk, sal sy waarskynlik oes akademiese en sosiale voordele, soos:

 • gereelde skoolbywoning
 • positiewe skooluitslae
 • 'n positiewe houding jeens skool
 • positiewe sosiale en verhoudingsvaardighede
 • 'n gevoel van welstand
 • skool voltooiing
 • vordering tot post-sekondêre onderwys soos TAFE, universiteit of vakleerlingskappe.
U kan u kind help om die beste uit die skool te kry deur die verhoudings met onderwysers, ander ouers en studente te kommunikeer en te bou. Dit is beter as om kontak met u kind se skool te hê slegs as daar 'n probleem is, hetsy op skool of in u gesin.

Hoe u 'n sterk ouer-skoolverhouding kan bou

U kan 'n ouer-skoolverhouding op verskillende maniere opbou:

 • Wees betrokke by die skoolgemeenskap op enige manier wat u kan.
 • Gesels informeel met onderwysers by die skool se afsnytyd en afhaal of per e-pos of telefoon indien dit meer geskik is vir u en die onderwyser.
 • Gaan na ouer-onderwyseronderhoude en ouervergaderings.
 • Kyk gereeld na die skool se webwerf, kennisgewingbord en e-pos.

Behalwe alledaagse kontak, kan u dit ook doen leer meer oor die skool deur middel van sy jaarverslag, skooluitvoerings en sosiale geleenthede - byvoorbeeld, barbecues, kulturele of musiekgeleenthede en skoolfeeste. Skole kan ook ouer-seminare hou oor onderwerpe soos gedragsbestuur, afknouery en geestesgesondheid.

Die vestiging van 'n verhouding met u kind se skool is: tweerigtingproses. U kan byvoorbeeld die skool en onderwysers vra vir inligting of terugvoering. U kan ook die spesiale geleenthede of prestasies van u kind buite die skool deel.

Nie alle ouers kan soveel betrokke by die skool wees nie, maar u kan u kind steeds laat weet dat skool vir u gesin belangrik is. Om met u kind oor skool te praat, warm en vriendelik te wees tydens skoolgeleenthede en positief te wees oor die skool en sy personeel stuur die boodskap dat u waardering het vir onderwys en stel belang in wat vir u kind op skool aangaan.

Al die ouers het 'n ander verhouding met hul kind se skool. Hierdie verhouding gaan nie net oor direkte kontak met die skool nie, maar sluit ook verhoudings met ander ouers, u kind se vriende en onderwysers in. Die ouer-skoolverhouding kan verander namate u kind ouer word, of as dinge by die werk of tuis verander.

Onderhoude met ouer-onderwyser

Onderhoude met ouer-onderwysers op laerskool en ouer-onderwyseronderhoude op sekondêre skool is een van die belangrikste maniere waarop baie ouers agterkom hoe dit met hul kind gaan. Onderhoude kan 'n goeie manier wees om al die belangrike mense - jy, die onderwyser en jou kind - saam te laat praat.

Deur u kind in te sluit, help u hom om leertake te onderhandel en betrokke te raak by die monitering en besinning oor sy prestasies, vordering en doelstellings. As u onderwerpe moet bespreek wat nie geskik is vir u kind om te hoor nie, kan u 'n vergadering vir 'n ander tyd opstel.

U hoef nie te wag vir 'n ouer-onderwyseronderhoud nie, veral as u moet praat oor iets wat u kind se welstand beïnvloed. Dit is byvoorbeeld belangrik vir die onderwyser en die skool om te weet of u kind 'n gesondheidstoestand het, of u besorg is oor afknouery, of dat daar 'n verandering in u gesin is, soos 'n dood, skeiding of egskeiding.

Raak betrokke by die laerskool van u kind

Daar is dikwels baie geleenthede om by laerskole betrokke te wees, omdat dit geneig is om kleiner te wees as sekondêre skole. U kan betrokke raak by die laerskool van u kind deur:

 • vrywilligerswerk - help byvoorbeeld met klasaktiwiteite soos leesgroepe of uitstappies of in die skoolkantine
 • ouergroepe of komitees by te woon - byvoorbeeld skoolrade, ouer- en burgerskomitees, of gebou- en instandhoudingskomitees
 • werk aan skoolinsamelings en -byeenkomste - byvoorbeeld skoolbeurte en lotery
 • sosiale aktiwiteite met ander ouers en gesinne doen, insluitend fondsinsameling
 • hulp met naskoolse klubs soos skaak, of afrigting van sportsportspanne
 • die bywoning van byeenkomste soos vergaderings, konserte en Book Week-parades.

Raak betrokke by die hoërskool van u kind

Sekondêre skole is groter en meer ingewikkelde stelsels as die meeste laerskole, en u kind sal waarskynlik verskillende onderwysers vir verskillende vakke hê. Dit kan ouers, onderwysers en studente moeiliker maak om positiewe verhoudings te ontwikkel en te handhaaf.

Met wie praat jy eers?
Die beste manier om te begin is om uit te vind wie u kind se huiskamer (of tuisgroep, pastoraal of vorm) is. Die tuisonderwyser is gewoonlik die persoon wat verantwoordelik is om u kind se algehele vordering op skool te monitor deur die bywoning, gedrag en akademiese vordering van u kind te monitor.

Dit is ook belangrik om die jaarkoördineerder (s) en individuele vakonderwysers te ken. As u 'n student se welstand of ondersteuningspersoneel soos beraders spreek of 'n opvoedkundige sielkundige vra, kan dit help as u ekstra ondersteuning of kundigheid benodig.

As u inligtingsaande by die skool bywoon, kan u help om uit te vind wie in die skool verantwoordelik is vir verskillende aspekte van u kind se versorging en opvoeding.

As die skool 'n webwerf het, is dit 'n ander manier om kontak te hou met wat op skool aangaan. Dit kan u ook moontlik maak om u onderwysers van u kind direk te e-pos of te stuur.

Verander verhoudings soos u kind groei
Die meeste ouers sal vertroud wees met die stadium 'jy skaam my', selfs al het hul kind dit nog nie bereik nie.

U kind sal meer onafhanklikheid begin ontwikkel, wat die manier waarop u met mekaar kommunikeer, kan verander. Hierdie veranderinge kan ook die manier waarop u kommunikeer en met u kind se skool kommunikeer, beïnvloed. U kind kan moontlik meer verantwoordelikheid neem vir kommunikasie met haar onderwysers.

U kan egter steeds 'n verhouding hê met u kind se skool wat pas by u kind se veranderende sosiale behoeftes. Selfs as u minder fisieke betrokkenheid by die skool het, is dit die beste manier om u kind te help skep 'n ondersteunende omgewing vir tuisonderwys - 'n omgewing wat onderwys waardeer.

Dit kan insluit om bloot oor skoolwerk te gesels, om u kind se loopbaanplanne en ambisies te bespreek, of deur die skakels tussen u kind se skoolwerk en sy toekomstige doelstellings te praat.