Inligting

Ken die universele regte van die kind

Ken die universele regte van die kind

Was 'n 20 November 1959. 'N Belangrike dag sedert die Universele Verklaring van Kinderregte eenparig goedgekeur is. Die Konvensie is bekragtig deur die Verenigde Nasies en dit is regoor die wêreld geldig. Om hierdie rede word die Internasionale Kinderdag op daardie dag, 20 November, in alle lande gevier.

Onder die basiese regte van kinders tel die reg op lewe, die reg om 'n huis te hê of die reg om te speel. Op baie plekke lyk dit na geen saak nie, maar dit is regte wat nie regoor die wêreld gerespekteer word nie. Daar is lande in 'n oorlog waar die lewensreg van kinders nie gewaarborg word nie. Lande waar kinders op straat slaap en dakloos is. En baie plekke waar kinders nie eers kos het om te oorleef nie.

Hier het u 'n samestelling met die belangrikste regte van kinders. Leer hulle ken.

Kinders se reg om 'n huis te hê. Alle kinders het die reg om 'n huis te hê, 'n huis waar hulle hulself teen die koue kan beskerm en waar hulle by hul gesin kan woon. Behalwe dat dit 'n huis is, moet dit 'n huis wees waar die kind met begrip, verdraagsaamheid, vriendskap, liefde en beskerming kan leef. Die reg van kinders om 'n huis en 'n woning te hê

Die reg van kinders op lewe en gesin. Die kind het liefde en begrip nodig vir die volle ontwikkeling van sy persoonlikheid. Groei op onder die verantwoordelikheid van hul ouers en in 'n omgewing van liefde en morele en materiële veiligheid. Die reg van kinders op lewe en om 'n gesin te hê.

Kinders se reg om gelyk behandel te word. Die reg van kinders op gelykheid, sonder onderskeid tussen ras, godsdiens of nasionaliteit. Dit is om te verseker dat alle kinders op dieselfde manier behandel word, ongeag hul oorsprong en in die land waar hulle is, of die kleur van hul vel het, ongeag die kleur wat dit is.

Die reg van die kind om spesiale sorg te ontvang. Alle kinders het die reg om spesiale sorg, behandeling en spesiale onderrig te ontvang wanneer hul spesifieke toestand en situasie dit vereis. Alle kinders met 'n liggaamlike of geestelike gestremdheid of probleme moet spesiale sorg ontvang. Die reg van kinders om spesiale sorg te ontvang.

Kinders se reg om te speel. Die tien fundamentele regte van die kind. Verklaring van die regte van die kind. Alle kinders het die reg om te speel en om pret te hê. Reg van kinders om te speel

Kinders se reg op kos. Die tien fundamentele regte van kinders. Alle kinders het die reg op kos.

Die reg van kinders op gesondheid. Die reg op gesondheid by kinders is een van die fundamentele regte waartoe enige kind toegang moet hê. Die reg op gesondheid is 'n versameling tussen liggaamlike, geestelike en sosiale welstand, veral by kinders wat meer kwesbaar is vir siektes. 20 November, Internasionale Kinderdag.

Kinders se reg op onderwys. Die reg van kinders op onderwys is vervat in die verklaring van die regte van die kind. Alle kinders het die reg tot onderrig, ongeag geslag, godsdiens, nasionaliteit en enige ander toestand. Die staat moet alles moontlik doen om kinders se toegang tot onderwys te waarborg.

Kinders se reg op naam en nasionaliteit. Die kind het vanaf geboorte die reg om 'n voor- en vannaam te hê. Elke kind moet onmiddellik na sy geboorte geregistreer word, aangesien die ouers die verpligting het om die naam, van en geboortedatum van die pasgeborene in te lig.

Kinders se reg om nie te werk nie. Die reg op beskerming teen kinderarbeid lui die volgende: Die kind moet beskerm word teen alle vorme van verwaarlosing, wreedheid en uitbuiting. Hulle sal geensins verhandel word nie en die kind moet nie toegelaat word om te werk voor 'n gepaste minimum ouderdom nie.

Al die regte van die kind.

Die Internasionale Dag van die Regte van die Kind. Kinderregte. Op 20 November 1989 het die Verenigde Nasies se Vergadering die Konvensie oor die Regte van die Kind goedgekeur. 'N Dokument van 54 artikels en twee addisionele bepalings met die regte van kinders, wat altyd gerespekteer en nagekom moet word.

U kan meer artikels lees soos Ken die universele regte van die kind, in die kategorie Kinderregte op die terrein.


Video: UNICEF: webinar Vrijheid in Beeld (Oktober 2021).