Info

Skoolondersteuning: kinders met gestremdhede

Skoolondersteuning: kinders met gestremdhede

Skoolondersteuning vir u kind met gestremdhede

Kinders met gestremdhede kan 'n reeks ondersteuning en befondsing kry vir hul laerskoolonderwys.

Volgens die Wet op die Ongeskiktheid vir Ongeskiktheid in die Australiese wet op diskriminasie van gestremdhede, moet skole redelike veranderinge aanbring studente met gestremdhede het dieselfde opvoedkundige geleenthede en keuses soos alle ander studente.

Befondsingsprogramme vir studente met gestremdhede

Daar is spesifieke befondsingsprogramme vir studente met gestremdhede. Wat beskikbaar is, wat die programme genoem word en hoe om aansoek te doen, gaan wissel na gelang van die staat of gebied waarin u woon en of u kind na 'n regering, Katolieke of onafhanklike skool gaan.

Die drie skoolstelsels het verskillende beleid oor hoe befondsing aangewend kan word. In die algemeen kan dit gebruik word om 'n integrasiehulp te gebruik, maar dit kan ook gebruik word vir toerusting, professionele ondersteuning en opleiding. Daar is ook 'n paar befondsingsprogramme om studente met ingewikkelde mediese en persoonlike sorgbehoeftes te ondersteun.

Dit is 'n goeie idee om vra die skool van u kind oor die geld wat u kind kan kry en hoe en wanneer om aansoek te doen.

Leerondersteuning vir u kind met gestremdhede

Hier is 'n handleiding vir die leerondersteuning wat u kind met gestremdhede op laerskool kan kry.

Studente-ondersteuningsgroep
'N Studente-ondersteuningsgroep (SSG) is 'n samewerkende vennootskap tussen u, skoolverteenwoordigers en professionele persone wat met u kind werk.

Die doel van 'n SSG is om seker te maak dat almal saamwerk om u kind se opvoedkundige behoeftes te bevredig. Die groep moet gereeld (ongeveer een keer per kwartaal) vergader om u kind se individuele leerplan en die ondersteuning wat u kind benodig, te beplan, implementeer, monitor, hersien, evalueer en aanpas.

Dit kan help om 'n vriend of 'n ander persoon na SSG-vergaderings te neem. Dit kan baie gerusstellend wees om 'n tweede paar ore te hê, iemand om notas te neem of u te herinner aan dinge wat u wil dek, of net iemand vir ekstra ondersteuning.

Individuele leerplan
'N Individuele leerplan is 'n dokument wat u kind se volgende uiteensit:

 • bestaande vaardighede
 • leerbehoeftes en spesifieke doelstellings wat akkuraat gemeet kan word
 • enige aanpassings of kurrikulumwysigings
 • gepersonaliseerde strategieë en hulpbronne vir die ontwikkeling van vaardighede en doelstellings
 • strategieë om die veerkragtigheid van u kind en, indien nodig, sosiale vaardighede te ontwikkel.

Die plan moet praat oor die leerareas waarin u kind ekstra ondersteuning benodig. Dit kan ook inligting bevat van professionele persone wat met u kind werk. Dit moet verseker dat alle onderwysers bewus is van u kind se spesifieke sterk- en moeilikheidsgraad, sodat daar realistiese en hoë verwagtinge van u kind se vordering is.

Die SSG van u kind sal sy individuele leerplan ontwikkel.

Let daarop dat planne verskillende dinge in verskillende state en gebiede genoem word.

Ander ondersteuningsplanne
U kind het dalk ander behoeftes. Dit kan insluit:

 • mediese behoeftes - byvoorbeeld sorg vir trageostomie, buisvoeding of medikasie
 • persoonlike sorgbehoeftes - byvoorbeeld hulp met toiletware of hulp tydens etens
 • ander behoeftes - byvoorbeeld gedragsondersteuningsbehoeftes of hulp met sosiale interaksie.

Die skool moet planne ontwikkel vir die hantering van hierdie behoeftes. Die planne moet duidelik wees oor wat gedoen moet word, wanneer, deur wie en waar. Baie belangrik, dit moet ook sorg dat u kind se behoeftes op 'n veilige, waardige en respekvolle manier bestuur word.

Integrasiehulpmiddels
Integrasiehulpmiddels is skoolpersoneel wat studente met addisionele behoeftes ondersteun. Hulle werk onder leiding van die klasonderwyser en doen dinge soos:

 • u kind te ondersteun met klaswerk, insluitend lees, skryf, wiskunde, kuns of sport
 • help met persoonlike sorg
 • toesig te hou oor u kind as daar probleme met die veiligheid is
 • na terapiesessies met u kind gaan sodat terapie in die klaskamer gebruik kan word - byvoorbeeld, u kind se hulpverlener kan leer hoe om hulpmiddels, toerusting of spraakterapie tegnieke te gebruik
 • voorbereiding van onderrigmateriaal soos Social Stories ™.

'N Hulpmiddel vir integrasie kan individueel of in 'n groep met u kind werk. Die hulpverlener kan ook saam met ander kinders in die klas werk as die onderwyser met u kind werk.

Nie alle kinders met gestremdhede het 'n integrasiehulp nodig nie. Dit hang af van u kind se individuele omstandighede. Dit is ook belangrik om onafhanklikheid en veerkragtigheid aan te moedig. Byvoorbeeld, 'n student met hoë kognitiewe vermoëns, maar ernstige disleksie, kan moontlik multimedia-opsies eerder as 'n hulpmiddel benodig.

Professionele ondersteuning
Personeel wat nie onderrig gee nie, kan op skool besoek en met u kind werk. Hierdie professionele persone kan sielkundiges, maatskaplike werkers, spraakpatoloë, fisioterapeute en arbeidsterapeute insluit.

Sommige skole het verpleegkundiges of terapeute in diens. Sommige kry professionele persone via hul owerheidsinstansie op die gebied van onderwys of state. Ander gebruik privaat praktisyns, gefinansier deur die betrokke regeringsprogram vir studente met gestremdhede.

'N Beleid van insluiting
Alle skole moet 'n geskrewe beleid van insluiting hê, wat toon dat die verskil gewaardeer en aanvaar word en dat daar hoë verwagtinge is van alle studente, ook diegene met gestremdhede.

Tuisonderrigondersteuning vir u kind
Die meeste kinders met gestremdhede kan skool toe gaan. Maar soms is die erns van 'n kind se gestremdheid of die gebrokenheid van die gesondheid van die kind dat die kind nie skool toe kan gaan nie of dat hy lang tye van die skool af is.

Sommige state en gebiede bied tuisonderrigondersteuningsprogramme aan vir kinders met ernstige gestremdhede in die tyd wanneer hulle nie by die skool kan uitkom nie.

Hierdie programme word deur u kind se skool ontwikkel in samewerking met u. Befondsing kan help om te betaal vir:

 • salarisse vir onderwysers, onderwysondersteuningspersoneel en spesialispersoneel
 • noodsaaklike opvoedkundige toerusting.

Die Australiese regering bied ook finansiële ondersteuning aan kinders wat nie elke dag skool toe kan gaan nie weens gestremdheid of gesondheidsverwante behoeftes of omdat hulle op 'n afstand leef.

Praktiese ondersteuning vir u kind op skool

Vervoerondersteuning
Baie skole is via plaaslike busroetes bereikbaar, of het 'n verhouding met 'n busonderneming wat hul gebied bedien.

In sommige lande en gebiede kan kinders met gestremdhede vervoer word om hoofstroomskool by te woon indien ander vervoeropsies nie geskik is nie.

Baie spesialisskole het bus- of taxidienste wat u kind moontlik kan gebruik.

In die meeste lande en gebiede het die regering 'n skoolbusnetwerk om gratis busvervoer te verskaf aan studente wat in streeksareas woon. Sommige onafhanklike en Katolieke skole het busdienste vir alle studente.

U kind sal moontlik ook 'n reistoelaag van u onderwys- of staatsonderwysdepartement kan kry, of dat vervoerkoste deur die Nasionale Ongeskiktheidsversekeringsfonds (NDIS) gefinansier word.

Buiten skoolure
Buite die skoolure (OOSH) kan versorgingsprogramme ondersteuning en finansiering van die Australiese regering kry om hulle te help met die skep van 'n inklusiewe omgewing vir kinders met gestremdhede. Hierdie befondsing kan ekstra personeel, hulpbronne, opleiding of toerusting dek.

Ondersteuning vir u kind se skool

In sommige gevalle sal finansieringsteun help om u kind se skool te help met die ontwikkeling van onderwysers, sodat die personeel die leer van u kind beter kan ondersteun. Soms kan die finansiering die skool help om sy fisieke omgewing te verander, sodat u kind makliker kan oor die weg kom.

Professionele ontwikkeling
Skole bied gereelde professionele ontwikkelingsgeleenthede vir onderwysers en ander personeel van die skool. Professionele ontwikkeling dek 'n wye verskeidenheid gebiede, waaronder verskillende onderwerpe vir gestremdhede.

U kan ook 'n rol speel in die ondersteuning van professionele ontwikkeling vir skoolpersoneel deur hulle te laat weet van die strategieë wat u tuis gebruik om u kind te help om te leer en te ontwikkel.

Aanpassings aan toerusting en gebou
Regerings-, onafhanklike en Katolieke skole voorsien en finansier toerusting of wysigings aan die gebou - soos opritte en toiletgeriewe - op verskillende maniere.

Bespreek u kind se behoeftes met u SSG en die skoolhoof. As die skool aanpassings benodig, is dit 'n goeie idee om so gou as moontlik te begin, want dit kan 'n rukkie duur.

Kontrakte met onderwys en gestremdhede deur die staat en gebied

U onderwysdepartement deur die staat of grondgebied kan u meer inligting gee oor skoolondersteuning en befondsing vir u kind:

 • ACT Departement van Onderwys - Gestremdheidsonderwys
 • NSW Departement van Onderwys - Gestremdheid, leer en ondersteuning
 • NT-regering - Oor spesiale onderwys en gestremdheid
 • Departement van Onderwys en Opleiding in Queensland - Elke student met gestremdheid slaag
 • Suid-Australiese regering - Leerplanne
 • Tasmaniese Departement van Onderwys - Studente met gestremdheid
 • Victoriaanse Departement van Onderwys - Ondersteuning vir kinders met spesiale behoeftes
 • WA Departement van Onderwys - Kinders met spesiale leerbehoeftes.