Info

Nasionale Ongeskiktheidsversekeringskema en beter begin: algemene vrae

Nasionale Ongeskiktheidsversekeringskema en beter begin: algemene vrae

Wat is die NDIS?

Die Nasionale Ongeskiktheidsversekeringskema (NDIS) is 'n enkele nasionale skema wat redelike en noodsaaklike ondersteuning finansier om Australiërs met gestremdhede te help om doeleindes te bereik.

As u kind 'n beduidende en permanente ongeskiktheid of ontwikkelingsagterstand het, ondersteun die NDIS u kind en die mense wat u kind versorg. Die NDIS kan u help om bestaande dienste en ondersteuning binne u gemeenskap te kry, asook befondsing vir vroeë intervensie-terapieë of eenmalige items soos rolstoele.

Die NDIS word bestuur deur die Nasionale agentskap vir ongeskiktheidsversekering (NDIA).

Wat sal met Better Start gebeur?

Met die bekendstelling van die NDIS, sal fondse vir vroeë intervensiedienste en behandeling wat onder die Better Start-program aangebied word, na die NDIS verskuif. Ander hulpbronne soos Better Start Medicare-items, sal dieselfde bly.

Sodra die NDIS in u omgewing aan die gang is, sal Better Start uiteindelik naby nuwe kliënte wees en deelnemers aan Better Start na die NDIS verhuis. Better Start sal aanhou werk in gebiede waar die NDIS nog nie werk nie.

Wat sal gebeur as die NDIS in my omgewing begin?

As u kind kry van Better Start, moet u inligting en papierwerk by die NDIA kry sodra die Nasionale Ongeskiktheidsversekeringskema (NDIS) in u omgewing begin. U kan ook hierdie inligting vra deur die NDIA te skakel by 1800 800 110.

jy moet voltooi die papierwerk en stuur dit so gou as moontlik terug om seker te maak dat u skuif na die NDIS vlot verloop.

As u kind aan die NDIS-toegangsvereistes voldoen, sal 'n NDIS-professionele persoon reël om met u en u kind te vergader.

Kinders van 0-6 jaar
As u kind 0-6 jaar oud is, ontmoet u 'n NDIS-lewensmaat.

In hierdie vergadering bespreek u die behoeftes en doelstellings van u kind.

U sal praat oor die ondersteuning wat u kind tans van familie, vriende of diensverskaffers kry, en hoe goed hierdie ondersteuning vir u kind werk. En u praat oor algemene dinge soos hoe u kind daaglikse aktiwiteite bestuur, en meer spesifieke onderwerpe, soos hoeveel ondersteuning u dink dat u kind nodig het vir sekere take.

Dit kan meer as een vergadering neem, en 'n spesialis sal moontlik u kind moet beoordeel.

U NDIS-vennoot in die vroeë kinderjare werk saam met u besluit oor die ondersteuning wat u kind en u gesin benodig. Afhangend van u kind se behoeftes, kan die NDIS-vennoot in die vroeë kinderjare:

  • gee u inligting of emosionele ondersteuning
  • verwys u na hoofstroomdienste soos gemeenskapsgesondheidsdienste, speelgroepe of portuurgroepe
  • bied of help u om u kind op kort- of mediumtermyn te vind, byvoorbeeld spraakterapie of arbeidsterapie.

As u kind het ondersteuning op langer termyn nodig, kan u NDIS-vennoot in die vroeë kinderjare:

  • beveel aan dat u kind vinnig oorgaan na 'n geïndividualiseerde NDIS-plan
  • help u om NDIS-toegang te versoek.

As u kind 'n NDIS-deelnemer word, sal u NDIS-vennoot in die vroeë kinderjare u help om die geïndividualiseerde NDIS-ondersteuningsplan vir u kind te ontwikkel en dit aan die NDIA voor te lê vir goedkeuring.

Kinders van 7 jaar en ouer
As u kind sewe jaar of ouer is, sal u 'n NDIA-beplanner of 'n plaaslike koördinasievennoot van die NDIS ontmoet.

U sal praat oor die behoeftes en doelstellings van u kind. U sal ook praat oor die ondersteuning wat u kind kry van familie, vriende, hoofstroomverskaffers (soos die onderwysstelsel) en gemeenskapsaktiwiteite of diensverskaffers. En u sal praat oor hoe goed hierdie ondersteuning vir u kind werk.

U sal ook praat oor algemene dinge soos hoe u kind daaglikse aktiwiteite bestuur, en meer spesifieke onderwerpe, soos hoeveel ondersteuning u dink dat u kind benodig vir sekere take.

Dit kan meer as een vergadering neem, en 'n spesialis sal moontlik u kind moet beoordeel.

U en u NDIS-professional sal saamwerk ontwikkel 'n geïndividualiseerde NDIS-plan vir u kind. Die plan word dan aan die NDIA gegee vir goedkeuring.

Wat is 'n geïndividualiseerde NDIS-plan?

Kinders met langertermynbehoeftes kan moontlik toegang tot 'n NDIS-plan kry. U kind se geïndividualiseerde NDIS-plan sal gebaseer wees op haar doelstellings, of die doelwitte wat u vir u kind het. Dit dek die ondersteuning wat u kind benodig om hierdie doelwitte te bereik.

U kind se plan sal die volgende insluit:

  • informele ondersteuning wat u en u gesin u kind gee
  • ondersteuning van gemeenskaps- en hoofstroomverskaffers, soos die ondersteuning wat u deur die onderwysstelsel kry (nie deur die NDIS befonds nie)
  • ondersteuning wat deur die NDIS befonds word.

NDIS-befondsde ondersteuning kan terapieë, tegnologieë of toerusting insluit om u kind te help met daaglikse lewensaktiwiteite, of aanpassings aan u huis. Dit kan ook die bestaande ondersteuning van u kind insluit as u daarmee tevrede is.

U gebruik die programme en dienste wat deur Better Start gefinansier word, totdat u 'n goedgekeurde NDIS-plan vir u kind het. As die NDIS-plan gereed is, vervang dit die Better Start-befondsing.

Wat as my kind nie toegang tot die NDIS het nie?

As u kind ondersteuning van Better Start kry, maar nie aan die vereistes voldoen om by die NDIS aan te sluit nie, sal hy steeds ondersteuning van Better Start kry. Die Australiese regeringsdepartement van maatskaplike dienste bestuur hierdie finansiering totdat u geld spandeer word, of u kind die maksimum ouderdom vir die skema bereik, wat ook al die eerste gebeur.

Die meeste kinders wat Better Start-ondersteuning op die NDIS-proefpersele kry, kry toegang tot die NDIS.

Sal my kind slegter of beter daaraan toe gaan onder die NDIS?

Met die NDIS kry u kind ondersteuning wat haar gee ten minste dieselfde uitkomste dat sy kry met Better Start-ondersteuning.

Dit beteken nie dat u kind presies dieselfde soort dienste of hulpbronne sal kry as wat hy met Better Start kry nie.

NDIS-ondersteuning is gebaseer op u kind se spesifieke behoeftes. Die NDIA sal ook die soorte en vlak van ondersteuning wat u kind met Better Start kry, oorweeg.

NDIS-ondersteuning sal nie eindig as u kind sewe jaar oud is nie. Die NDIS is ontwerp om u kind lewenslange ondersteuning te gee wat kan opgaan of afneem namate haar behoeftes deur die jare verander.

Kan ons ons bestaande diensverskaffers gebruik?

Sodra u kind se NDIS-plan goedgekeur is, kan u die bestaande diensverskaffers van u kind gebruik as u daarmee tevrede is en hulle aan u kind se behoeftes en doelstellings voldoen.

As u het gekies om die NDIA die finansiering te laat bestuur ter ondersteuning van u kind, moet u aanbieders gebruik wat by die NDIS geregistreer is. U kan met u bestaande diensverskaffers praat oor registrasie as hulle dit nog nie gedoen het nie, of u kan die NDIA vra om die diensverskaffer te registreer.

As bestuur u self die befondsing van u kind of deur gebruik te maak van 'n geregistreerde verskaffer van planbestuur, kan u ondersteuning gebruik van enige diensverskaffer, insluitend verskaffers wat nie by die NDIS geregistreer is nie. Maar as u 'n nie-geregistreerde diensverskaffer gebruik, moet u nadink oor die kwaliteit, risiko's, voorsorgmaatreëls en moontlike ekstra koste wat daaraan verbonde kan wees.

As jy gebruik 'n kombinasie van bestuursopsies, moet u diensverskaffers wat by die NDIS geregistreer is gebruik vir die dele van die befondsing wat deur die NDIA bestuur word. U kan enige diensverskaffers gebruik vir die onderdele wat u bestuur of wat deur 'n geregistreerde aanbieder van planbestuur bestuur word.

Die NDIA moedig diensverskaffers aan om vir die NDIS te registreer, sodat mense kontinuïteit kry deur die oorgang na die NDIS. U kan plaaslike verskaffers vind wat by die NDIS geregistreer is.


Kyk die video: Basiese Inkomstetoelaag - Gelykheid Geld Stelsel - Algemene Vrae (Oktober 2021).