Info

Finansiële ondersteuning vir gestremdhede: navigeer deur die stelsel

Finansiële ondersteuning vir gestremdhede: navigeer deur die stelsel

Ek kry finansiële ondersteuning vir kinders met gestremdhede

As u 'n kind met gestremdheid het, het u en u gesin die regte op verskillende soorte finansiële ondersteuning, wat dikwels geregtig is op befondsing van ongeskiktheid.

U moet aansoek doen om befondsingsregte - u kry dit nie outomaties as u kind met 'n gestremdheid gediagnoseer is nie. Dit help om bereid te wees om tyd aan die telefoon te spandeer, vorms in te vul en afsprake te maak.

Sommige befondsingsregte vereis slegs 'n bewys van die diagnose van u kind. Ander sal u vra om te verduidelik waarom u of u kind ekstra hulp nodig het. Sommige regte of dienste het slegs 'n beperkte hoeveelheid befondsing beskikbaar, dus u kan op 'n waglys geplaas word.

As u suksesvol is met die verkryging van befondsingsregte, kan dit die volgende wees:

 • direk aan u betaal, óf as inkomste-ondersteuning óf as mediese of gesondheidskorting. U kan byvoorbeeld in aanmerking kom vir die Carer Allowance- of Medicare-korting
 • aan u kind toegeken en toegedien deur 'n regeringsbeampte of saakbestuurder. Dit kan gedoen word om 'n spesifieke doel te finansier, soos toerusting, veranderinge aan u huis of sekere terapiekoste
 • aan u kind toegewys en aan 'n diensverskaffer betaal word vir dienste wat u gebruik. Voorbeelde hiervan is die Beter Begin vir Kinders met Gestremdheid-inisiatief, die Helpende Kinders met Outisme-pakket en die ondersteuning van voorskoolse insluiting
 • aan 'n diensverskaffer betaal sonder om spesifiek aan u of u kind toegewys te word - dit word soms 'n 'direkte diens' genoem. Daar kan byvoorbeeld geld gegee word aan 'n vroeë intervensieprogram om kinders in u gemeenskap in hul diens te lewer
 • aangebied as konsessietariewe op sekere goedere en dienste. Konsessies word byvoorbeeld aan gesondheidsorgkaarthouers gegee vir voorskrifmedisyne en sekere nutsrekenings.

In sommige gevalle kry u moontlik nie die geld waarvoor u aansoek gedoen het nie. As u meen dat die besluit oor u aansoek onbillik is, het u die reg om 'n verduideliking of hersiening van die besluit te vra.

Mense wat in die proefareas van die nasionale ongeskiktheidsversekeringskema woon, het verskillende finansiële ondersteuningsopsies as mense buite die proefareas. Dit is die moeite werd om u opsies onder die NDIS na te gaan.

Aansoeke om finansiële ondersteuning en ongeskiktheidsfinansiering: wenke van ander ouers

Aansoeke vir geld vir ongeskiktheid kan 'n ingewikkelde proses wees, dus dit is baie belangrik om georganiseerd te wees. Ouers van kinders met gestremdhede sê die volgende strategieë help:

 • Hou al u dokumente - insluitend briewe, verslae en afskrifte van vorms - in een gids of vak.
 • Begin 'n notaboek met besonderhede uit al u telefoongesprekke - insluitend aantekeninge oor wanneer u elke organisasie gekontak het, met wie u gepraat het en wat hulle u vertel het.
 • Hou kwitansies en teken al u uitgawes aan. Dit sluit in koste vir terapie en toerusting, spesiale klere, huishoudelike modifikasies, mediese koste en programfooie - alles wat u dink meer is as die gewone koste om 'n jong kind groot te maak.

Hierdie rekords sal 'n groot hulp wees as dit tyd is om inkomstebelastingopgawes te doen, Medicare-eise in te dien, en te demonstreer wat u nodig het vir die saakbestuurders en regeringsamptenare. Miskien kan u 'n eenvoudige begrotingsbeplanner of sigblad gebruik.

As dit moeilik is
Dit is nie altyd eenvoudig om aansoek te doen vir finansiering vir ongeskiktheid nie. Soms word daar gekonfronteer met 'n vertraging, 'n waglys of die behoefte om 'n tree terug te sit voordat u weer vorentoe beweeg. Dit kan teleurstellend of frustrerend wees as dit gebeur, veral as u so gou moontlik 'n antwoord oor ondersteuning nodig het.

Die sleutel is om so goed as moontlik voor te berei op die proses. Probeer om positief te bly, vrae te vra en fokus op wat u volgende kan doen om dinge mee te help.

Ander ouers in soortgelyke situasies kan 'n uitstekende bron van ondersteuning en advies wees.

Regte vir ongeskiktheidsfinansiering vir Australiese regering: voor en tydens diagnose

Beter begin vir befondsing van vroeë intervensiedienste vir kinders met gestremdhede
As u kind jonger as ses is en wat gediagnoseer is met een van die volgende gestremdhede, sal hulle moontlik vroeë intervensiefinansiering van tot $ 12 000 ($ 6000 per boekjaar) kan kry:

 • Angelman-sindroom
 • serebrale gestremdheid
 • CHARGE-sindroom
 • Cornelia de Lange sindroom
 • Cri du Chat-sindroom
 • Downsindroom
 • Broos X-sindroom
 • Kabuki-sindroom
 • microcefalie
 • matige of groter gesiggestremdhede of gehoorgestremdhede, insluitend doofblindheid
 • Prader-Willi-sindroom
 • Rett-sindroom
 • Smith-Magenis-sindroom
 • Williams-sindroom.

U kan tot 35% van die befondsing gebruik om aanbevole hulpbronne te koop.

As u in 'n buite- of afgeleë gebied woon, sal u moontlik 'n eenmalige steunbetaling van $ 2000 per kwalifiserende kind kry om te help met uitgawes vir reis- en huisbesoek.

Beter begin vir kinders met gestremdhede Medicare-items
U kan geld by Medicare kry vir:

 • tot vier diagnostiese of assesseringsdienste van sielkundiges, spraakpatoloë, arbeidsterapeute, oudioloë, fisioterapeute, oogkundiges en ortopediste. Hierdie dienste is vir kinders onder 13 jaar
 • 'n behandelings- en bestuursplan saamgestel deur 'n spesialis, 'n konsultant of huisarts. Hierdie dienste is vir kinders onder 13 jaar
 • tot 20 vroeë intervensiebehandelingsdienste van sielkundiges, spraakpatoloë, arbeidsterapeute, oudioloë, fisioterapeute, oogkundiges en ortopediste, solank u kind na 'n spesialis, konsultant of huisarts verwys. Hierdie dienste is beskikbaar vir kinders tot 15 jaar, solank daar 'n behandelings- en bestuursplan bestaan ​​voordat hulle 13 word.
U kan meer lees oor die inisiatief vir beter begin vir kinders met gestremdheid of skakel die Helpdesk vir vroeë intervensie by 1800 778 581 vir meer inligting.

Department of Health Medicare Safety Net (MSN)
Die MSN help met hoë koste uit die sak vir sekere Medicare-dienste. Sodra u in 'n kalenderjaar 'n sekere bedrag aan goedgekeurde dienste bestee het, sal u moontlik vir die res van die jaar ekstra Medicare-betalings kan kry.

Lees meer oor die Medicare-veiligheidsnet.

Departement van Gesondheidsentrums vir vryheidsbejaardes en Carelink-sentrums
Hierdie sentrums bied gratis en vertroulike inligting oor lugrespons- en ondersteuningsdienste in u omgewing.

U kan skakel 1800 052 222 vir meer inligting oor sentrums in u omgewing.

Regte op befondsing van staats- en grondgebiedfinansiering: voor en tydens diagnose

Vroeëkinderintervensiedienste (ECIS)
ECIS is die algemene term vir 'n reeks vroeë intervensiedienste wat deur die regering befonds word. ECIS bied assessering, gesinsondersteuning en begeleiding aan. Befondsing word direk aan hierdie dienste betaal, en u werk gewoonlik saam met 'n saakbestuurder om die diens te kry.

U kan meer uitvind oor ECIS met behulp van ons oorsig oor gestremdheidsdienste.

Regte op die befondsing van Australiese ongeskiktheidsfinansiering: na diagnose

Versorgingstoelaag (middel-toets)
U kan die versorgingstoelaag kry as u tuis versorgende kinders met gestremdhede versorg. Die aansoekvorm vra dat u en 'n mediese dokter elkeen 'n afdeling voltooi. Die betaling begin vanaf die datum waarop u die vorm invul, en nie die datum waarop u kind gediagnoseer is nie, daarom is dit 'n goeie idee om so gou as moontlik aansoek te doen.

Versorgersbetaling (middel-getoets)
Versorgersbetaling gee u geld as u uself nie kan onderhou nie omdat u 'n kind met gestremdheid versorg.

Beide die versorgingstoelae en die versorgerbetaling is twee keer kontantbetalings. Die Regering kondig ook af en toe ekstra eenmalige betalings aan.

Gesondheidsorgkaart
U kind ontvang outomaties 'n gesondheidsorgkaart wanneer u die versorgingstoelaag kry. Dit beteken dat u kind minder vir voorskrifmedisyne betaal. U kry outomaties 'n gesondheidsorgkaart as u die Betrokke betaling ontvang. Dit beteken dat u minder vir voorskrifmedisyne betaal.

Departement van Onderwys-insluitingprogram
Die program vir insluiting ondersteun fondse aan goedgekeurde kindersorgdienste om hulle te help om alle kinders in hul programme in te sluit, insluitend kinders met 'n hoë ondersteuningsbehoefte. U kindersorgdiens moet via die agentskap vir insluiting van die staat of gebied aansoek doen.

Departement van Gesondheid Kontinuïteitsbetalingsskema vir gesondheidsorg (CAPS)
Die kontinent-vigs-betalingsskema help u gesin met die koste van kontinentprodukte vir kinders ouer as vyf jaar wat permanente en ernstige inkontinensie het, wat veroorsaak word deur:

 • 'n in aanmerking kom neurologiese toestand
 • 'n ander kwalifiserende voorwaarde, mits hulle 'n geldige Centrelink-konsessiekaart het.

Regte op befondsing van staats- en gebiedsbefondsing: na diagnose

Vroeëkinderintervensiedienste (ECIS)
ECIS is die algemene term vir 'n reeks vroeë intervensiedienste wat deur die regering befonds word. Befondsing word direk aan hierdie dienste betaal. Sommige regerings kan ook buigsame ondersteuningspakkette aanbied om spesifieke behoeftes te befonds, soos bepaal deur u kind se ondersteuningsplan.

Tuis- en gemeenskapsorg (HACC)
HACC-befondsing help rade om tuisversorging en ander vorme van tuishulp aan te bied. U moet gewoonlik 'n deel van die koste betaal.

U kan meer uitvind deur u plaaslike raad of kantoor te kontak.

Ondersteuning voor voorskoolse insluiting
U kind se kleuterskool of kleuterskool kan aansoek doen om befondsing vir insluiting vir ekstra hulpbronne om die kleuterskool of kleuterskool te help om alle kinders by hul programme in te sluit.

Vra u voorskoolse of kleuterdirekteur oor die beplanning en aansoek van Ondersteuning vir Insluiting.

Konsessie skemas
U kind kan moontlik toegewings kry vir nutskoste, openbare vervoer en taxistariewe. Maar die soort toegewings en wie dit kan kry, wissel baie van staat tot staat. Die meeste toegewings is slegs van toepassing op die kind wat die gesondheidsorgkaarthouer is.

U kan meer inligting vind deur u webwerwe op die staat of grondgebied te soek deur die sleutelwoorde 'toegewings' of 'subsidies' te gebruik.

Metgeselkaarte
Kwalifiserende persone met lewenslange gestremdheid kan 'n gratis metgeselkaart vir hul metgesel kry om deelnemende besienswaardighede by te woon.

Hulpmiddels en toerusting
Hulp- en toerustingsprogramme bied hulpmiddels, toerusting, huis- of voertuigaanpassings aan mense met lewens- of langtermynongeskiktheid. Dit help mense om deel te word van hul gemeenskap.

Soek op u webwerwe op die staat of grondgebied deur die sleutelwoorde 'hulpmiddels' en 'toerustingsdienste' te gebruik.