Volwassenes

Multikulturele dienste

Multikulturele dienste

Australië wyd

Departement van Binnelandse Sake van die Australiese regering
Hierdie Australiese regeringsdepartement is verantwoordelik vir visums, immigrasie en vlugtelinge.

Departement Menslike Dienste - Inligting in u taal
Hierdie Australiese regeringsdepartement verskaf inligting oor sy betalings en dienste in 'n verskeidenheid tale. Die webwerf bevat veeltalige publikasies en inligting oor die tolk- en vertaaldienste. Die Centrelink meertalige oproep telefoonnommer is 131 202.

Federasie van etniese gemeenskapsrade van Australië (FECCA)
FECCA is die nasionale piekliggaam wat Australiërs uit CALD-agtergronde verteenwoordig. Die webwerf bevat bronne en publikasies oor multikulturele kwessies.

Healthdirect
Hierdie webwerf bied bygewerkte en kwaliteit-beoordeelde inligting oor 'n verskeidenheid gesondheidsonderwerpe.

Intergeloofskalender
Hierdie is 'n kalender met godsdienstige feeste van oor die hele wêreld, insluitend inligting oor feeste en hoe dit gevier word.

National Ethnic Disability Alliance (NEDA)
NEDA pleit vir die regte en belange van CALD-persone met gestremdhede en hul gesinne en versorgers in Australië.

Migrant-hulpbronsentrums is organisasies wat op gemeenskappe gebaseer is en wat nedersettingsdienste vir migrante en vlugtelinge lewer. Probeer 'n internetsoektog om naastenby te soek.

Australiese hoofstadgebied

Dienste vir migrerende en vlugtelinge vir die WET
Hierdie organisasie bied nedersetting en verwante dienste aan vir migrante en vlugtelinge in die Australiese hoofstadsterrein.

Nieu-Suid-Wallis

Instituut vir diversiteitsgesondheid
Die Instituut werk om die gesondheid en welstand van CALD-gemeenskappe in NSW te verbeter. Die webwerf bevat aflaaibare hulpbronne, insluitend veeltalige inligting.

NSW Migrant-hulpbronsentrums
Dit is 'n lys van sentrums vir migrerende hulpbronne in Nieu-Suid-Wallis, saamgestel deur Sydney Multicultural Community Services.

NSW Multikulturele Gesondheidskommunikasiediens
Hierdie diens word deur NSW Health befonds. Dit help gesondheidswerkers om met nie-Engelssprekende mense te kommunikeer. Op die webwerf word gesondheidsinligting vertaal in 'n groot verskeidenheid ander tale as Engels.

Noordelike Gebied

Departement van die Hoofminister - Multikulturele Sake
Die kantoor van multikulturele aangeleenthede bevorder kulturele en taalkundige diversiteit in die Noordelike Gebied deur toelaes en toekenningsprogramme te borg en inligting aan die gemeenskap te verskaf. Die webwerf bevat 'n reeks godsdienstige feiteblaaie en gemeenskapsprofiele wat relevant is vir die Noordelike Gebied, sowel as skakels na multikulturele organisasies.

Multikulturele Raad van die Noordelike Gebied
Hierdie organisasie verteenwoordig mense met CALD-agtergronde in die Noordelike Gebied. Dit bied programme en klasse in Darwin aan en bied ondersteuning aan pas aangekome migrante en vlugtelinge.

Queensland

Departement van Gemeenskappe in Queensland - Multikulturele hulpbrongids
Dit is 'n gids van die Queensland-regering wat meer as 1500 organisasies met 'n etniese gemeenskapsfokus in Queensland bevat. Dit sluit in etniese mediakantore, skole, gemeenskapsgroepe, konsuls en organisasies vir migrerende dienste.

Suid-Australië

Raad vir Multikulturele Gemeenskappe van SA
Dit is 'n nie-regeringsorganisasie wat pleit vir CALD-gemeenskappe in Suid-Australië.

Multikulturele SA
Hierdie regeringsagentskap ontwikkel beleid oor multikulturele en etniese aangeleenthede in Suid-Australië. Op sy webwerf is daar 'n diensopsporing vir humanitêre toetreders tot Suid-Australië.

Tasmania

Migrant Resource Centre (Noord-Tasmanië)
Hierdie Migrant Resource Centre bied ondersteuning aan gesinne met CALD-agtergronde in die noorde van Tasmanië. Dit bied gemeenskapsopvoedingsprogramme oor ouerskap- en verhoudingsake aan.

Multikulturele Raad van Tasmanië
Hierdie organisasie pleit vir CALD-gemeenskappe in Tasmanië.

Victoria

Aksie teen gestremdhede binne etniese gemeenskappe (ADEC)
ADEC is 'n Victoriaanse organisasie wat mense met gestremdhede van CALD-agtergronde help om onafhanklikheid te hê en aan die gemeenskap deel te neem.

Victoria Legal Aid - Kry hulp in u eie taal
Victoria Legal Aid help mense met regsprobleme. U kan inligting vind oor wat hulle doen in 'n verskeidenheid tale op hul webwerf. Hulle reël ook tolke en gee telefonies inligting oor die wet in ander tale as Engels.

Victoriaanse gids vir gesondheidsvertalings van die regering
Gesondheidspraktisyns wat met CALD-gemeenskappe werk, kan hierdie gids gebruik om betroubare vertaalde gesondheidsinligting te vind.

Victoriaanse multikulturele kommissie
Die Victoriaanse multikulturele kommissie adviseer die regering oor multikulturele beleid en bevorder harmonie tussen die diverse gemeenskappe van Victoria.

Wes-Australië

Ishar Multikulturele Damesgesondheidsentrum
Ishar lewer die 'Ouerskap van die hart'-projek in die noordelike voorstede van Perth aan, en bied werkswinkels, opleiding en aktiwiteite vir CALD-gesinne aan. Die program help ouers wat probleme ondervind as gevolg van migrasie en nedersetting.

WA kantoor van multikulturele belange
Die kantoor van multikulturele belange is deel van die WA-departement van plaaslike regering. Dit bevorder multikulturalisme en verbeter dienste aan Wes-Australiërs van verskillende kulturele, taal- en godsdienstige agtergronde.


Kyk die video: AfA - Uni Bremen - Wahlen 2011 (Januarie 2022).