Inligting

Verklaring van die regte van die kind

Verklaring van die regte van die kind

Sedert die 20 November 1959, het die Algemene Vergadering van die Verenigde Nasies die Konvensie oor die regte van die kind, is op 20 November ingestel as die Internasionale kinderregdag. ons webwerf bied u die eerste artikels van die Konvensie wat u kan lees en besin oor die belangrikheid daarvan om sonder uitsonderings aan al hierdie vereistes te voldoen.

Artikel 1 Die kindu sal geniet van al die regte wat gelys word in hierdie verklaring. Hierdie regte sal aan alle kinders erken word sonder enige uitsondering of onderskeid of diskriminasie op grond van ras, kleur, geslag, taal, godsdiens, politieke of ander opinies, nasionale of sosiale oorsprong, ekonomiese posisie, geboorte of 'n ander toestand, hetsy van die kind self of sy gesin.

Artikel 2 Die kind sal spesiale beskerming geniet engeleenthede en dienste sal hê, dit alles deur die wet en op ander maniere afgehandel, sodat hulle fisies, geestelik, moreel, geestelik en sosiaal op 'n gesonde en normale manier kan ontwikkel, sowel as in toestande van vryheid en waardigheid.

Artikel 3 Die kind het die reg vanaf geboorte tot'n naam en 'n nasionaliteit.

Artikel 4 Die kind moetgeniet die voordele van sosiale sekerheid. U het die reg om in goeie gesondheid te groei en te ontwikkel; vir hierdie doel moet spesiale sorg, insluitend voorgeboortelike en nageboortelike sorg, aan hom sowel as sy moeder verleen word. Die kind het die reg op voldoende voedsel-, huisvestings-, ontspannings- en mediese dienste.

Artikel 5 Die liggaam wat liggaamlik of verstandelik gestremd is of sosiale gestremdheid moet ontvang die spesiale behandeling, opvoeding en sorg wat u benodig u spesifieke saak.

Artikel 6 Die kind het liefde en begrip nodig vir die volle ontwikkeling van sy persoonlikheid. Indien moontlik, moet hulle onder die beskerming en verantwoordelikheid van hul ouers grootword en in elk geval in 'n atmosfeer van liefde en morele en materiële veiligheid; Behalwe in buitengewone omstandighede, moet die jong kind nie van sy moeder geskei word nie. Die samelewing en openbare owerhede sal die verpligting hê om veral kinders te versorg sonder gesinne of wat nie voldoende bestaansmiddele het nie.

Artikel 7 Die kind het die reg om te ontvang onderwys wat ten minste in die elementêre stadium gratis en verpligtend sal wees. U sal opleiding kry wat u algemene kultuur bevorder en u in staat stel om onder vaardighede van gelyke geleenthede u vaardighede en individuele oordeel, u gevoel van morele en sosiale verantwoordelikheid te ontwikkel en 'n nuttige lid van die samelewing te word. Die kind moet geniet speletjies en ontspanning ten volle, wat gerig moet wees op die doelstellings wat deur onderwys nagestreef word; die samelewing en openbare owerhede sal poog om die benutting van hierdie reg te bevorder.

Artikel 8 Die kind moet onder alle omstandighede onder die eerstes wees beskerming en verligting.

Artikel 9 Die kind moet wees beskerm teen alle vorme van verwaarlosing, wreedheid en uitbuiting. Hulle sal geensins verhandel word nie en die kind mag nie toegelaat word om te werk voor 'n gepaste minimum ouderdom nie; In geen geval sal hulle besig wees met of toegelaat word om enige beroep te doen wat hul gesondheid of opvoeding kan benadeel of hul liggaamlike, geestelike of morele ontwikkeling kan belemmer nie.

Artikel 10 Die kind moet beskerm word teen praktyke wat rasse, godsdienstige of enige ander vorm van diskriminasie kan bevorder. Moet wees grootgemaak in 'n gees van begrip, verdraagsaamheid, vriendskap tussen mense, vrede en universele broederskap, en is u daarvan bewus dat u u energie en vaardighede aan ander se diens moet wy.

U kan meer artikels lees soos Verklaring van die regte van die kind, in die kategorie Kinderregte op die terrein.


Video: Waarom kry ek swaar? Ds Gustav Opperman Woorde uit sy Woning Ps 73 (Januarie 2022).