Guides

Maatskaplike werker

Maatskaplike werker

Oor maatskaplike werkers

Maatskaplike werkers is professionele persone wat deur die universiteit opgelei is help mense om hul welstand te verbeter en probleme of probleme in hul lewens te bestuur. Maatskaplike werkers oefen opleiding in berading, welstand by kinders en gesinsondersteuning, wat beteken dat hulle weet hoe om gesinne en kinders wat probleme ondervind, te help.

Maatskaplike werkers ondersteun mense met probleme soos geestesgesondheid, trauma-ervarings, gesinsverhoudinge, gesinsgeweld, hartseer en verlies, haweloosheid en die misbruik van alkohol en ander dwelms. Hulle werk saam met individue, gesinne, groepe, gemeenskappe en organisasies.

Maatskaplike werkers fokus op meer as individuele probleme van 'n persoon. Hulle ook kyk na ander dinge dit kan probleme veroorsaak. Byvoorbeeld, 'n maatskaplike werker wat iemand met 'n geestesgesondheidsprobleem help, sal na die simptome van die toestand kyk - byvoorbeeld 'n lae bui - en na ander dinge in die persoon se lewe wat kan bydra tot die probleem - byvoorbeeld 'n verhoudingsverhouding , haweloosheid, werkloosheid, gesinsgeweld ensovoorts.

Maatskaplike werkers probeer mense help om al hul probleme te hanteer. En hulle probeer mense help om hul eie sterk punte te gebruik as deel van hul probleme.

Baie maatskaplike werkers het werk as gevallebestuurders, wat beteken dat hulle saam met mense of gesinne werk om veranderinge te identifiseer wat mense in hul lewens nodig het. Saakbestuurders skakel mense met agentskappe en programme wat hulle kan help. Hulle beoog om te verseker dat alle professionele persone wat met 'n spesifieke persoon of gesin werk, met die persoon of gesin en met mekaar verbind is.

Maatskaplike werkers kan ook in diens geneem word as beraders, gesinsondersteuningswerkers of gemeenskapsontwikkelingswerkers.

Maatskaplike werkers is werksaam in baie regerings-, nie-regerings- en gemeenskapsagentskappe - byvoorbeeld hospitale, gemeenskapsgesondheidsentrums, vroeë intervensie- en kinderbeskermingsprogramme, gesinsondersteuningsdienste, skole, indiensnemingsdienste, regsdienste, behuisingsdienste en ongeskiktheid en bejaardesorg dienste.

Maatskaplike werkers kan ook help om maatskaplike beleid te ontwikkel en in praktyk te bring, sowel as om te pleit vir veranderings aan maatskaplike beleid wat onregverdig, onbillik of diskriminerend is.

Baie maatskaplike werkers werk nou in privaat praktyk. Hulle kan dienste lewer onder Medicare of ander regeringsprogramme soos beter toegang en toegang tot geallieerde sielkundige dienste (ATAPS).

Waarom u of u kind 'n maatskaplike werker kan sien

Maatskaplike werkers kan u, u kind en u gesin berading, gesagswerk en maatskaplike ondersteuning bied. 'N Maatskaplike werker kan help as u spesiale of ingewikkelde behoeftes het, of probleme ondervind wat u self sukkel.

Maatskaplike werkers kan u ook help om toepaslike dienste te identifiseer en daarmee te verbind wat u moontlik nie geweet het nie.

'N Maatskaplike werker kan help as u of u kind 'n geestesgesondheidstoestand, gestremdheid of ernstige siekte het. Ander redes om 'n maatskaplike werker te sien, kan insluit:

 • huidige of vorige ervaring van mishandeling of gesinsgeweld
 • probleme met 'n verhouding in u lewe - byvoorbeeld, 'n egskeiding of skeiding
 • probleme met alkohol en ander dwelmmiddels of dobbelary
 • probleme met ouerskap
 • probleme met die hantering van beduidende veranderinge in u lewe, soos verlies aan werk
 • probleme om die verlies van 'n beduidende persoon in u lewe te hanteer, insluitend swangerskapverlies.
U hoef nie 'n algemene praktisyn vir 'n maatskaplike werker te verwys nie, maar u huisdokter of verpleegkundige vir kinders en gesinne is altyd 'n goeie plek om te begin as u bekommerd is oor u kind of u gesinsituasie. Hierdie gesondheidswerkers kan u help om 'n maatskaplike werker te sien en u help om iemand te vind wat die beste vir u is.

Voordat u na 'n maatskaplike werker gaan

As u huisdokter voorstel dat u of u kind 'n maatskaplike werker moet besoek, is dit 'n goeie idee om met u huisdokter te praat oor die volgende dinge:

 • Waarom jy gaan met die maatskaplike werker: praat met u huisdokter oor waarom u of u kind 'n maatskaplike werker moet gaan sien. Is daar iets wat u kan doen terwyl u op 'n afspraak wag?
 • Waglys: dienste het dikwels 'n prioriteitstoegangstelsel gebaseer op dringendheid en behoefte, daarom is dit die moeite werd om te vra hoe lank u moet wag voordat u 'n afspraak kan maak om die maatskaplike werker te gaan spreek.
 • Maak 'n afspraak: u sal moontlik nie altyd 'n afspraak met u eerste oproep kan reël nie. Sommige agentskappe kan u dalk weer bel om u spesifieke behoeftes te bespreek of 'n brief aan u te stuur wanneer u 'n afspraak het.
 • plek: vind uit watter tipe maatskaplikewerk-diens die beste vir u en u kind sal wees - byvoorbeeld 'n openbare of privaat hospitaaldiens, 'n gemeenskapsgesondheidsentrum, 'n nie-regeringsinstansie vir gesinsondersteuning of 'n privaat praktisyn. Kyk ook na die ligging van die diens wat die beste vir u sal wees. Afhangend van u behoeftes, sal u miskien verder moet reis as wat u verwag.
 • koste: hoeveel kos die afspraak met die maatskaplike werker? Dienste kan gratis wees, of u moet moontlik 'n minimale fooi betaal. Maatskaplike werkers wat in privaat praktyk werk, sal moontlik 'n hoër fooi hef. As u huisdokter advies aanbeveel vir geestesgesondheid of verwante aangeleenthede, kan u met u huisdokter praat oor hulp met koste. Byvoorbeeld, u huisarts moet u kan vertel of u 'n Medicare-korting of ander finansiële hulp kan kry.

U kan met u huisdokter oor hierdie dinge en oor enige ander vrae praat voordat u 'n maatskaplike werker besoek. U kan ook die agentskap of kliniek by die maatskaplike werker vra wanneer u die afspraak maak. Dit is 'n goeie idee om vrae wat u het neer te skryf, sodat u nie vergeet nie.


Kyk die video: Die Hart van 'n Maatskaplike Werker - Travonia Lekay (Desember 2021).