Info

Kommunikasie met die skool: tieners met outismespektrumversteuring

Kommunikasie met die skool: tieners met outismespektrumversteuring

Hoe goeie kommunikasie u kind met outismespektrumversteuring ondersteun

As u kind outisme-spektrumversteuring (ASD) het, is goeie kommunikasie tussen u en u kind se skool en personeel veral belangrik. Dit is deel van die skepping 'n gedeelde begrip van u doelstellings, u kind se doelstellings en sy spesifieke behoeftes.

Dit is ook deel van die opbou van 'n positiewe verhouding met u kind se skool. En as u 'n positiewe verhouding met die skool het, sal dit makliker wees om met u kind te praat as u moet.

Waarom die skool u insette benodig
U kennis van u kind maak u 'n uitstekende bron vir skoolpersoneel. U kan personeel moontlik help met inligting oor:

 • hoe u kind verskillende situasies en take hanteer
 • wat jou kind help om in verskillende situasies die hoof te bied
 • wat ander mense in u kind se daaglikse lewe kan doen om die uitdagings van die skool te vergemaklik.

Met wie om te kommunikeer op u kind se skool

Sekondêre skole kan groot plekke wees, met baie meer personeel as laerskole.

Hier is 'n paar mense met wie u gereeld kontak moet hê:

 • onderwysers - tuisonderwyser en vakonderwysers
 • skoolhoof, assistenthoof of jaarkoördineerder
 • skoolkantoorbestuurder en administrateurs
 • hulpverleners of ander ondersteuners of gevallewerkers
 • skoolverpleegkundiges, sielkundiges, maatskaplike werkers of beraders
 • studentesteun of welsynskoördineerders.

Afhangend van die skool, kan u en u kind 'n spesiale kontak- of ondersteuningspersoon by die skool kry - dikwels die studentewelsynskoördineerder, tuisonderwyser of jaarkoördineerder. U sal waarskynlik die meeste van u kommunikasie met hierdie persoon doen.

Sommige ouers wil graag per e-pos met die skool kommunikeer, sodat hulle kan nadink voordat hulle op probleme reageer. Ander hou daarvan om dinge persoonlik of telefonies te bespreek. 'N Ander opsie is om 'n kommunikasieboek te gebruik wat by u kind bly, en u en die kontakpersoon gebruik dit om daaglikse of weeklikse opdaterings te skryf. U kind se skool sal dit waardeer om te weet wat die beste vir u werk.

Dinge om oor te praat met die skool

Sommige van die dinge waaroor u dalk met die skool wil gesels, sluit die volgende in:

 • Onderwysmetodes - gebruik onderwysers byvoorbeeld visuele leidrade en ander onderriginstrumente wat voorsiening maak vir die visuele sterk punte van baie studente met outisme-spektrumversteuring (ASD)? Tekens en gereedskap kan gedrukte uitdeelstukke of geskrewe instruksies op die witbord insluit.
 • Leergang - is daar byvoorbeeld verpligte of keusevakke wat by u kind se belangstellings pas? Word vakke onderrig op 'n manier wat voortbou op u kind se sterk punte?
 • Klaskameropstelling - wat doen onderwysers byvoorbeeld om afleidings en geraasvlakke te verminder om in die sensoriese behoeftes van studente met ASD te voorsien?
 • Emosionele strategieë - byvoorbeeld, watter strategieë gebruik onderwysers om uitdagende gedrag in die klaskamer te hanteer?
 • Verander - byvoorbeeld, hoe sal onderwysers u kind laat weet oor veranderings in die roetine, soos nuwe geleenthede, uitstappies ensovoorts?
 • Kommunikasiemetodes - hoe ondersteun die skool byvoorbeeld studente wat probleme ondervind om mondelings te kommunikeer of nie-verbale kommunikeerders is?
 • Studentehulpmiddels of -ondersteuners - hoe word hulpmiddels byvoorbeeld opgelei? Kom die skool ooreen met geslagte van studente en hulpverleners? En kan u vra vir 'n ander hulp?
 • Buigsaamheid - kan onderwysers byvoorbeeld buigsaam wees deur u kind skoolwerk of opdragte op nie-tradisionele maniere af te handel, soos om 'n opdrag as 'n klanklêer op te neem eerder as om dit neer te skryf?

Werk saam met die personeel van die skool om die leer van u kind te beplan

Baie skole het formele beplanningsprosesse wat dit vir u makliker maak om verhoudings en kommunikasie op skool te bestuur.

Een daarvan is die individuele leerplan van u kind. Die onderwysers ontwikkel hierdie plan, maar wil graag met u vergader om:

 • leer die leerbehoeftes van u kind ken
 • stel doelwitte vir u kind en praat oor strategieë wat hierdie doelwitte kan bereik
 • dink aan hoe hulle u kind op kurrikulumareas kan ondersteun
 • hou die vordering van u kind fyn dop.

Baie ouers vind dat hierdie vergaderings ideaal is om as 'n span saam met die personeel van die skool te werk om hul opvoedkundige doelstellings te bevorder.

Waar moontlik en toepaslik, moet u kind daarvan weet en aan sommige van hierdie vergaderings deelneem. Dit kan u kind help om verantwoordelikheid te neem vir haar eie leer en om uit te werk wat sy moet leer.

Jy kan vind meer inligting oor skoolbeplanningsprosesse in u staat of gebied op hierdie regeringswebbladsye:

 • WET Direktoraat Onderwys van die regering - Onderwys vir gestremdhede
 • NSW Departement van Onderwys - Gestremdheid, leer en ondersteuning
 • NT-regering - Oor spesiale onderwys en gestremdheid
 • Departement van Onderwys en Opleiding in Queensland - Studente met gestremdheid
 • SA Regering - Kurrikulum en leer: Leerplanne
 • Tasmaniese Departement van Onderwys - Studente met gestremdhede
 • Victoriaanse departement van onderwys en opleiding - Ondersteuning vir kinders met spesiale behoeftes
 • WA Departement van Onderwys - Kinders met spesiale leerbehoeftes.

Kommunikasie in moeilike situasies

Daar kan soms wees dat u met moeilike of sensitiewe probleme met die skool moet kommunikeer.

Dit kan gebeur as:

 • jou kind word geboelie
 • u het 'n ander mening van die onderwysers oor die beste onderrigmetodes of kurrikulum vir u kind
 • u kind het op uitdagende maniere gedra.

In enige moeilike situasie is dit altyd die beste om met die skool te kommunikeer. Gesels deur u bekommernisse en objektief te dokumenteer kan dit help om die situasie op te klaar en almal kalm te hou. U kan ook strategieë bespreek wat die probleem kan oplos.

Enige besprekings wat u moet doen fokus op die gedrag in die situasie, eerder as op 'n spesifieke persoon.

Konflik met die skool
As u 'n konflik met die skool het, die eerste stap maak 'n formele afspraak met die verantwoordelike persoon om oor die kwessie te praat. U kan ook die persoon by die skool betrek wat die meeste van u kind weet.

U kan moontlik die vaardighede en kundigheid van a gebruik ouer advokaat. Oueradvokate weet baie van die regte van kinders met addisionele behoeftes, veral met betrekking tot onderwys. Met die hulp van 'n advokaat kan u met die skool onderhandel vir die beste uitkoms vir u kind. U kan 'n oueradvokaat vind deur middel van ondersteuningsgroepe, webwerwe en ouergemeenskappe deur outisme.

Sodra u en die skool u bekommernisse bespreek het, die volgende stap gee die skool tyd om ondersoek in te stel en iets aan die situasie te doen.

organiseer ten minste een opvolgvergadering sodat die skool kan verduidelik wat hy gedoen het en wat daaruit gebeur het. Die fokus van hierdie vergaderings moet wees op die gedrag in die situasie, nie die persoon nie.

Uitdagende gedrag
As die skool gevra het om u te ontmoet omdat u kind op uitdagende maniere optree, is dit die beste om na die feite te luister en seker te maak dat u heeltemal verstaan ​​wat gebeur het.

Die skool se rol is om studente te ondersteun, daarom sal hulle gewoonlik 'n manier wil vind om u kind te help. Om met die skool te vergader om oor die gedrag van u kind te praat, is 'n kans om 'n positiewe deel van die oplossing te wees.

As ouers as ons besluit het oor die beste opsies vir ons kind, moet ons volhard om die beskikbare hulp, departementele beleid en riglyne, advokate, raadgewers en konsultante te gebruik om met die skool te onderhandel oor die beste individuele program wat dit kan aanbod. Ons moet ook mekaar se siening en die omstandighede waaronder die skool werk, verstaan. Daar moet 'n vlak van gee en neem wees. En dit is te alle tye belangrik om die skool te laat weet dat ons die goeie werk wat hulle doen, waardeer.
- Sarah, moeder van 'n kind met outisme-spektrumversteuring (ASD)


Kyk die video: Die lewe na die dood - lesing 5 - kommunikasie met die dooies - Henco Kruger (Oktober 2021).