Info

Die nasionale ongeskiktheidsversekeringskema: algemene vrae

Die nasionale ongeskiktheidsversekeringskema: algemene vrae

Wat is die nasionale ongeskiktheidsversekeringskema (NDIS)?

Die Nasionale Ongeskiktheidsversekeringskema (NDIS) is 'n enkele nasionale skema wat finansier redelike en noodsaaklike ondersteuning om mense met gestremdhede te help om hul doelstellings te bereik. Dit ondersteun ook versorgers van persone met gestremdhede.

Die NDIS werk individueel met mense en erken dat mense verskillende behoeftes en doelstellings het. Dit gee mense keuse oor die ondersteuning wat hulle nodig het om die lewe te leef wat hulle wil.

As u kind 'n beduidende en permanente gestremdheid of ontwikkelingsagterstand het, help die NDIS u en u kind om dienste en ondersteuning in u gemeenskap te kry. Dit gee u ook geld vir ondersteuning soos behandeling met vroeë intervensie of eenmalige items soos rolstoele of kommunikasietoestelle.

Die NDIS word bestuur deur die Nasionale agentskap vir ongeskiktheidsversekering (NDIA).

My kind is tussen 0-6 jaar oud. Kan my kind die NDIS gebruik?

As u kind 0-6 jaar oud is en 'n ontwikkelingsvertraging of gestremdheid het, kan hy ondersteuning kry deur die NDIS se vroeë kinderintervensie benadering. U kind het geen diagnose nodig nie.

U kind moet:

 • 'n Australiese burger, permanente inwoner of 'n ander visumhouer met 'n beskermde visum vir spesiale kategorieë wees
 • het 'n ontwikkelingsvertraging of ongeskiktheid.

My kind van 0-6 jaar kan die NDIS gebruik. Wat gebeur volgende?

U ontmoet 'n NDIS-maat vir vroeë kinderjare.

jy sal bespreek u kind se behoeftes en doelstellings. U sal praat oor die ondersteuning wat u kind kry van familie, vriende, ander dienste (soos die onderwysstelsel) en gemeenskapsaktiwiteite of diensverskaffers. En u sal praat oor hoe goed hierdie ondersteuning vir u kind werk.

U sal ook praat oor algemene dinge soos hoe u kind daaglikse aktiwiteite bestuur, en meer spesifieke onderwerpe, soos hoeveel ondersteuning u dink dat u kind benodig vir sekere take.

U NDIS-vennoot in die vroeë kinderjare werk saam met u besluit oor die ondersteuning van u kind en u gesin. Afhangend van u kind se behoeftes, kan die NDIS-vennoot in die vroeë kinderjare:

 • gee u inligting
 • verwys u na hoofstroomdienste soos gemeenskapsgesondheidsdienste, speelgroepe of portuurgroepe
 • bied of help u om korttermyn-vroeë intervensie vir u kind te vind - byvoorbeeld spraakterapie of arbeidsterapie.

As u kind het ondersteuning op langer termyn nodig, kan u NDIS-vennoot in die vroeë kinderjare:

 • beveel aan dat u kind vinnig oorgaan na 'n geïndividualiseerde NDIS-plan
 • help u om NDIS-toegang te versoek.

As u kind word 'n NDIS-deelnemer, sal u maat in die vroeë kinderjare u help om die geïndividualiseerde NDIS-ondersteuningsplan vir u kind te ontwikkel. U maat vir die vroeë kinderjare sal die plan aan die NDIA voorlê vir goedkeuring.

Sodra die plan goedgekeur is, u kind sal NDIS-geld kry. U kies die aanbieders waarmee u wil werk en begin die plan in werking stel.

My kind is 7 jaar of ouer. Kan my kind die NDIS gebruik?

As u kind sewe jaar of ouer is, moet u kind toegang hê tot die NDIS:

 • het 'n permanente en beduidende ongeskiktheid dit beïnvloed haar vermoë om aan alledaagse aktiwiteite deel te neem
 • 'n Australiese burger, permanente inwoner of 'n ander visumhouer met 'n beskermde visum vir spesiale kategorieë wees
 • woon in 'n gebied waar die NDIS werk.

Gaan na NDIS - kom ek in aanmerking om uit te vind of u kind aan hierdie vereistes voldoen.

My kind van 7 jaar of ouer kan die NDIS gebruik. Wat gebeur volgende?

As u kind aan die vereistes vir toegang tot die NDIS voldoen, sal u met 'n NDIA-beplanner of 'n NDIS-koördinasievennoot vir plaaslike gebiede vergader.

jy sal bespreek u kind se behoeftes en doelstellings. U sal ook praat oor die ondersteuning wat u kind kry van familie, vriende, hoofstroomverskaffers (soos die onderwysstelsel) en gemeenskapsaktiwiteite of diensverskaffers. En u sal praat oor hoe goed hierdie ondersteuning vir u kind werk.

U sal ook praat oor algemene dinge soos hoe u kind daaglikse aktiwiteite bestuur, en meer spesifieke onderwerpe, soos hoeveel ondersteuning u dink dat u kind benodig vir sekere take.

Dit kan meer as een vergadering neem, en u kind moet moontlik ook deur 'n spesialis beoordeel word.

U en u NDIS-professional sal saamwerk ontwikkel 'n geïndividualiseerde NDIS-plan vir u kind. Die NDIS-professional sal dit aan die NDIA voorlê vir goedkeuring.

Sodra die plan goedgekeur is, u kind sal NDIS-geld kry. U kies die aanbieders waarmee u wil werk en begin die plan in werking stel.

Wat is 'n geïndividualiseerde NDIS-plan?

Kinders met langertermynbehoeftes kan moontlik toegang hê tot 'n NDIS-ondersteuningsplan. Die individuele plan van u kind sal gebaseer wees op sy doelwitte of die doelwitte wat u vir u kind het. Dit dek die ondersteuning wat u kind benodig om hierdie doelwitte te bereik.

U kind se NDIS-plan sal die volgende insluit:

 • informele ondersteuning wat u en u gesin u kind gee
 • ondersteuning van gemeenskaps- en hoofstroomverskaffers (nie deur NDIS befonds nie)
 • ondersteuning wat deur die NDIS befonds word.

NDIS-befondsde ondersteuning kan terapieë, tegnologieë of toerusting insluit om u kind te help met daaglikse lewensaktiwiteite, of aanpassings aan u huis.

NDIS sal nie ondersteuning finansier wat onder die hoofstroomdienste soos die onderwys- of gesondheidstelsels verantwoordelik is nie.

Jy kan hersien u kind se NDIS-plan gereeld, gewoonlik elke 12 maande. Hiermee kan u, u kind en u NDIS-professional praat oor wat werk en wat nie werk nie, u doelwitte van u kind verander as u moet, en ondersteuning aanpas soos u omstandighede van u kind verander.

U kan ook vra om u kind se plan op ander tye te laat hersien as haar omstandighede verander voor u volgende geskeduleerde oorsig.

Die oorsigte van die NDIS-plan van u kind kan toon dat vroeë ingryping u kind se vermoëns en onafhanklikheid verhoog het en sy behoefte aan ondersteuning verminder het. Dit kan beteken dat u kind nie meer hulp van die NDIS nodig het nie. As dit gebeur, sal u NDIS-professional saam met u werk om u kind van die NDIS na hoofstroom- en gemeenskapsondersteuning te help.

As u kind in die toekoms bykomende behoeftes het, sal die NDIS weer befondsingsondersteuning bied.

Wat as ek nie tevrede is met die ondersteuning in die NDIS-plan van my kind nie?

U NDIS-professional sal met u praat oor watter ondersteuning as redelik en noodsaaklik vir u kind beskou word. Maar as u nie saamstem met die ondersteuning in die NDIS-plan van u kind nie, kan u die NDIA kontak of vra vir 'n hersiening van die plan.

'N Senior personeellid van die NDIA sal besluit of hy die NDIS-plan van u kind moet hersien op grond van die inligting wat u verskaf het.

As u nie tevrede is met die uitslag van die NDIA-hersiening nie, kan u by die Administratiewe Appèltribunaal aansoek doen om eksterne hersiening. Die NDIS-appèldiens bied gratis toegang tot advokaat en regsondersteuning vir resensies.

Wat beteken redelike en nodige ondersteuning?

Die NDIS finansier redelike en nodige ondersteuning daarvoor help u kind om op 'n verskeidenheid gebiede haar doelstellings te bereik. Byvoorbeeld, hierdie doelstellings kan insluit deelname aan sosiale en gemeenskapsaktiwiteite, en om na haar gesondheid en welstand te kyk.

Om as redelik en noodsaaklik beskou te word, ondersteuning moet wees:

 • wat verband hou met u kind se gestremdheid
 • waarde vir geld
 • u kind sal waarskynlik werk en daarby baat
 • gebaseer op bewyse.

Redelike en nodige ondersteuning sluit nie die daaglikse lewenskoste in nie wat nie verband hou met u kind se gestremdheidsbehoeftes nie.

U kind se redelike en nodige ondersteuning neem rekening met alle informele ondersteuning wat u kind reeds het. Dit beteken die informele reëlings wat deel uitmaak van u gesinslewe of 'n breër gemeenskapsnetwerk, sowel as ander hoofstroomondersteuning soos deur die gesondheids- en onderwysstelsels.

Wanneer die NDIA besluite neem oor watter ondersteuning redelik en noodsaaklik is vir u kind, gebruik dit reëls en riglyne in die Wet op die Nasionale Skema vir Ongeskiktheidsversekering 2013 (NDIS Wet).

Watter dienste en toerusting kan onder die NDIS befonds word?

Daar is geen minimum befondsing onder die NDIS nie. Die plan van u kind gee 'n uiteensetting van doelstellings en ambisies, en om deel te wees van die NDIS beteken dat u kind toegang kry tot die ondersteuning wat hy benodig om hierdie doelwitte te bereik, ongeag sy situasie of diagnose.

Die soorte ondersteunings wat die NDIS kan befonds, sluit in:

 • ondersteuning vir daaglikse lewensaktiwiteite soos aantrek en eet
 • vervoer sodat u kind aan gemeenskaps- of sosiale aktiwiteite kan deelneem, of skool toe kan gaan
 • terapeutiese ondersteuning insluitend gedragsondersteuning
 • wysigings aan u huis, insluitend ontwerp en konstruksie
 • toerusting of tegnologie om u kind te help
 • wysigings aan u motor.

Oor die algemeen is die NDIS sal dit nie ondersteun nie:

 • hou nie verband met u kind se gestremdheid nie
 • dupliseer ander ondersteuning wat reeds deur hoofstroomdienste gefinansier word, soos die onderwys- of gesondheidstelsels
 • is deel van die daaglikse lewenskoste wat nie verband hou met u kind se ondersteuning nie
 • sal u kind waarskynlik skade berokken of 'n risiko vir ander inhou.

Die NDIS finansier byvoorbeeld vroeë intervensies soos spraakterapie of fisioterapie. Dit sal egter nie steun vir insluiting vir kleuters of aanpassings aan voorskoolse geboue befonds nie, want dit is die verantwoordelikheid van die onderwysstelsel vir vroeë kinderjare.

Vir kinders van die skoolgaande ouderdom finansier die NDIS ondersteuning wat 'n kind in staat stel om skool toe te gaan, soos hulp met selfversorging op skool, vervoer van spesialiste of 'n gehoorapparaat. Maar dit sal nie onderwysers of leerspesifieke hulpmiddels soos rekenaars befonds nie, want dit is die verantwoordelikheid van die onderwysstelsel.

Hoe word die NDIS-plan van my kind bestuur?

As u en u kind 'n NDIS-professionele persoon ontmoet om die NDIS-plan van u kind te ontwikkel, sal u ook praat oor hoe u die finansiering van u kind wil bestuur. U kan so min of soveel hulp hê as wat u nodig het.

Daar is vier opsies.

Eie bestuur
U kan kies om die finansiering vir u kind se ondersteuning te bestuur. U kan dit self doen, of u kan 'n genomineerde namens u doen. Hierdie genomineerde is miskien 'n lid van u gesin, 'n vriend of 'n versorger.

Geregistreerde planbestuurder
U kan kies om 'n geregistreerde aanbieder van 'n geregistreerde planbestuur te laat bestuur, of die hele finansiering vir u kind se ondersteuning. 'N Geregistreerde planbestuurder kan ondersteuning vir u vind en organiseer, diensverskaffers betaal, die papierwerk versorg en met u diensverskaffers saamwerk om te besluit hoe en wanneer u kind ondersteuning kry.

NDIA bestuur
U kan kies dat die NDIA die finansiering vir u kind se ondersteuning moet bestuur. Onder hierdie opsie kies u die diensverskaffers wat u wil hê uit die lys van geregistreerde verskaffers op die NDIS-webwerf, en organiseer u die ondersteuning wat u kind direk met hulle benodig. Die NDIA kan u help om die geregistreerde diensverskaffers te vind en in kontak te kom. Die NDIA betaal dan die verskaffers direk.

'N Kombinasie van die bestuursopsies hierbo
U kan verskillende opsies kies vir verskillende ondersteuning. Die plan van u kind is moontlik 'n kombinasie van opsies.

Kan ek 'n diensverskaffer kies vir ongeskiktheid?

U sal beheer hê oor watter diensverskaffers u kies en wanneer en hoe u kind ondersteuning kry, maak nie saak hoe u kies om u kind se NDIS-plan te bestuur nie.

As die NDIA bestuur die finansiering Vir sommige of al die ondersteuning van u kind, moet u diensverskaffers kies wat by die NDIS geregistreer is. U kan plaaslike diensverskaffers vind wat by die NDIS geregistreer is. As u 'n diensverskaffer wil gebruik wat nie op die lys is nie, kan u vra dat dit geregistreer word.

As bestuur u self die befondsing van u kind of deur gebruik te maak van 'n geregistreerde verskaffer van planbestuur, kan u ondersteuning gebruik van enige diensverskaffer, insluitend verskaffers wat nie by die NDIS geregistreer is nie. Maar as u 'n nie-geregistreerde diensverskaffer gebruik, moet u nadink oor die kwaliteit, risiko's, voorsorgmaatreëls en moontlike ekstra koste wat daaraan verbonde kan wees.

As jy gebruik 'n kombinasie van bestuursopsies, moet u diensverskaffers wat by die NDIS geregistreer is gebruik vir die dele van die befondsing wat deur die NDIA bestuur word. U kan enige diensverskaffers gebruik vir die onderdele wat u bestuur of wat deur 'n geregistreerde aanbieder van planbestuur bestuur word.

Hoe ondersteun die NDIA gesinne en versorgers?

Die informele ondersteuning wat u en u gesin u kind gee, word in ag geneem wanneer u kind se plan ontwikkel word. Die NDIA werk saam met gesinne en versorgers om u te help om u kind te ondersteun.

U NDIS-professional sal u vra oor:

 • of u hulp nodig het om aan u kind dieselfde vlak van sorg te gee
 • wat 'n invloed kan hê op u vermoë om in die toekoms vir u kind te sorg
 • of daar ander versorgers is wat ook ondersteuning kan bied.

Wat as my kind nie die NDIS kan gebruik nie?

As u kind nie aan die toegangsvereistes vir die NDIS voldoen nie, kan u steeds baie inligting kry oor ander ondersteuning wat u kind kan bevoordeel. Die NDIS kan u ook help met verwysings.

U sal aanhou om u vorige ondersteuning te kry. As u kind byvoorbeeld steun het onder die Helpende Kinders met Outisme of Better Start-programme, sal sy steeds geld kry onder die programme. Die Departement van Maatskaplike Dienste bestuur hierdie befondsing totdat u geld spandeer is, of u kind die maksimum ouderdom vir die program bereik.

Hoe word die NDIS befonds?

Die NDIS word gesamentlik deur die Australiese, staats- en gebiedsregerings befonds en word gedeeltelik befonds deur geld wat verhoog word deur die Medicare-heffing.


Kyk die video: Basiese Inkomstetoelaag - Gelykheid Geld Stelsel - Algemene Vrae (Oktober 2021).